356-0087999

בנין מגורים ומסחר בכניסה המערבית לעוספיא

מטרת התוכנית


- שינוי יעוד אזור מרכז מבקרים לשטח מגורים ומסחר.
- בקשה להקלה מקו הבניין מדרך האזורית 672 - עפ"י המבנה הקיים בשטח.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד אזור מרכז מבקרים לשטח מגורים ומסחר.
- קביעת התכליות המותרות לשימוש.
- קביעת הוראות הבניה.

דברי הסבר


תכנית זו מהווה שינוי לתכנית עד/193, אשר מייעדת את הקרקע לשטח למרכז מבקרים. תכנית זו מטרתה לתת לגליזציה למבנה קיים (תא שטח 1000) אשר קומת הקרקע תשמש ליעוד מסחרי, ושתי הקומות מעל מיועדות ליחידות דיור.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 10 חדר חדר +10 חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 400 מ"ר מ"ר +400 מ"ר בקומה השניה יחידות האירוח יהיו בשטח של 400 מ"ר .
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד יח"ד +3 יח"ד
מגורים (מ"ר) 400 מ"ר מ"ר +400 מ"ר בקומה השלישית יח' המגורים יהיו בשטח של 400 מ"ר .
מסחר (מ"ר) 480 מ"ר מ"ר +480 מ"ר שטח המסחר העיקרי הוא 480 מ"ר ושטח השירות יהיה 120 מ"ר. המסחר ימוקם בקומת הקרקע בלבד.

מקום התוכנית


כניסה מערבית של עספיא, בצד הצפוני של כביש 672.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
חניה מחייב חלקית מלבד סידורי החניה. הורדה
בינוי הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות חומר נלווה לישיבת ולת"ת 36 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 17/08/2016 34 25
פרסום לאישור ברשומות 26/06/2016 תאריך פרסום: 26/06/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7290. עמוד: 8057. שנה עברית: התשעו . 34 25 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/06/2016 תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 34 25
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/06/2016 34 25
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/06/2016 34 25
החלטה בדיון באישור תכנית 25/11/2015 31 24
לא הוגשו התנגדויות 17/09/2015 31 24
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 16/09/2015 31 24
פרסום להפקדה בעיתונים 17/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א. 31 24
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 17/07/2015 31 24
פרסום להפקדה ברשומות 16/07/2015 תאריך פרסום: 16/07/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7077. עמוד: 7425. שנה עברית: התשעה . 31 24 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/07/2015 31 24
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/07/2015 31 24
החלטה בדיון במועצה הארצית 21/10/2014 25 22
החלטה בדיון בהפקדה 23/10/2013 15 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/09/2013 15 12
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 12/05/2013 6 7
קבלת תכנית 13/11/2012 6 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית עד/ 193 שכונה צפונית מערבית בעוספיא. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 356-0622753 בנין מגורים ומסחר בכניסה המערבית לעוספיא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 25/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
37 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 21/10/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 23/10/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/06/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/07/2015 הורדה