256-0349688

ג/22718 - שינוי משטח ללא תכנון מפורט ליעוד מגורים ג', מג'דל שמס.

מטרת התוכנית


הרחבת איזור המגורים מג'דל שמס.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח איזור מגורים א' לשטח איזור מגורים ג' וזכות מעבר.
שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט לשטח איזור מגורים ג'.

דברי הסבר


הרחבת איזור מגורים, שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט ושטח איזור מגורים א' לשטח מגורים ג' וזכות מעבר.
תכנית מפורטת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 7 יח"ד +3 יח"ד +4 יח"ד עפ"י תמ"א 35 סעיף 12.2.
מגורים (מ"ר) 4,010.15 מ"ר +1,931.97 מ"ר +2,078.18 מ"ר עפ"י מגורים א' ג/9858.

מקום התוכנית


מגרש 80011, מג'דל שמס.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטה וועדה מקומית על הפקדה התכנית. הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 15/08/2016 7 6
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/08/2016 7 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/06/2016 7 6
קבלת תכנית 09/03/2016 5 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3/ 5 תממ/ 2/ 3 - תוספת רמת הגולן, שינוי מס' 5 - גובה הבניה באזור שטח לשימור חזותי כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 15/08/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה