252-0978122

שינוי יעוד מחקלאי למגורים גוש 18443 חלקה 27- גוליס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט למגורים לשם מתן לגיטימציה למבנה קיים

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח ללא תכנון למגורים
שינוי יעוד ממגורים לדרך
שינוי יעוד משטח ללא תכנון לשביל
קביעת הוראות וזכויות בניה

דברי הסבר


התכנית נמצאת בגבול הצפון מערבי של ג'וליס
התכנית מציעה שינוי יעוד חלק מחלקה לצורך השלמת מגרש שחלקו במגורים
בכדי לתתת לגיטימציה למבנה קיים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +3 יח"ד -1 יח"ד מאושר לפי צפיפות 8 יח"ד לדונם ג/7145
מגורים (מ"ר) 347 מ"ר +416 מ"ר -69 מ"ר מאושר לפי 120% ג/7145

מקום התוכנית


צפון מערב ג'וליס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי הורדה
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן תכנית חלוקה מוסכמת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 14/06/2022 8 7
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/06/2022 8 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/11/2021 7 6
קבלת תכנית 31/05/2021 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7145 שנוי לתכנית מתאר, ג'וליס החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 14/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה