354-0959890

כפר קרע חלקה 1 גוש 12125

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית חוקית לבניית מבנה מגורים בשלוש קומות.

עיקרי הוראותיה


1.הגדלת השטח הכולל למגורים בבניה רוויה או לא למגורים, תוספת 20% לשטחי בנייה. לפי סעיף 62(א)16.
2.קביעה/שינוי בקווי בנין. לפי סעיף 62א(4).
3.שינויים בהוראות בינוי או עיצוב ארכיטקטוני.לפי סעיף 62א(א)(5).
4. מה שניתן לבקש בהקלה לפי סעיף 62א(9).

דברי הסבר


תכנית מפורטת זו מציעה הגדלת אחוזי בנייה ב - 20% משטח החלקה 1 בגוש 12125 הנמצאת באזור מגורים א' בשכונת אלדסת כפר קרע, על מנת לייצר מסגרת תכנונית המאפשרת הגדלת שטחי בנייה.
הקטנת קווי בניין.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 5 יח"ד יח"ד +5 יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,195 מ"ר +943.5 מ"ר +251.5 מ"ר

מקום התוכנית


שכונת אלדסת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי הורדה
תנועה נספח תחבורה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין גרסאות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/06/2022 10 5
פרסום לאישור ברשומות 02/06/2022 תאריך פרסום: 02/06/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10568. עמוד: 8896. שנה עברית: התשפב . 10 5 צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 18/01/2022 תאריך פרסום: 18/01/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10138. עמוד: 2868. שנה עברית: התשפב . 10 5 צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 16/12/2021 10 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/06/2021 5 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5363 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 16/12/2021
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח פרסום 20/03/2022 הורדה
נוסח פרסום 19/10/2021 הורדה
נוסח פרסום 09/10/2021 הורדה
נוסח פרסום 20/03/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 09/12/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 14/03/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 14/03/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 09/12/2021 הורדה