451-0190728

שינוי הוראות בניה

מטרת התוכנית


תוספת שטחי בניה עיקריים ושטחי שירות תת קרקעיים.
תוספת קומה ותוספת יחידות דיור.
קביעת קווי בניין.

עיקרי הוראותיה


תוספת 100 מ"ר שטחי בניה עיקריים.
תוספת קומות תת-קרקעיות בשטח שלא יעלה על שטח המגרש או על כפל שטח התכסית המותרת לבנייה במגרש על פי התכנית.
תוספת קומה, סה"כ 5 קומות על או ללא קומות עמודים ועלית גג במגרש 22.
תוספת שתי קומות, סה"כ 5 קומות על או ללא קומות עמודים ועלית גג במגרש 23.
הוספת 3 יח"ד, סה"כ 5 יח"ד בכל מגרש.
העברת שטחי בניה בין הקומות.
קביעת קווי בניין.
קביעת הוראות בניה.

דברי הסבר


התכנית חלה על מגרשים 22 ו- 23 שבתחום תכנית ק/1001. במגרש 22 מותר לבנות בניין מגורים בן 4 קומות ועליית עם 4 יח"ד. במגרש 23 מותר לבנות בניין בן 3 קומות על או ללא קומת עמודים עם 3 יח"ד.
התכנית עניינה:
- אישור 2 קומות תת-קרקעיות בשני המגרשים בשטח שלא יעלה על שטח המגרש או על כפל שטח התכסית המותרת לבנייה במגרש על פי התכנית .
- תוספת קומה ותוספת יח"ד במגרש 22 ותוספת 2 קומות ותוספת 2 יח"ד במגרש 23 . בשני המגרש יהיה מותר לבנות 5 קומות ועליית גג עם 5 יח"ד בכל מגרש.
- תוספת קומות תת-קרקעיות בשטח שלא יעלה על שטח המגרש או על כפל שטח התכסית המותרת לבנייה במגרש על פי התכנית
- תוספת 100 מ"ר שטחי בנייה עיקריים בשני המגרשים.
- אישור קווי בניין חדשים.
- הכניסה תהיה משותפת לשני המגרשים לחניה המתוכננת בקומה תת קרקעית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 8 יח"ד +6 יח"ד +2 יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,072 מ"ר +972 מ"ר +100 מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
זכויות בניה מאושרות הורדה
חניה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 04/07/2016 5 4
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 04/07/2016 5 4
פרסום לאישור ברשומות 04/07/2016 תאריך פרסום: 04/07/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7297. עמוד: 8334. שנה עברית: התשעו . 5 4 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/06/2016 5 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/03/2016 5 4
פרסום להפקדה ברשומות 07/03/2016 תאריך פרסום: 07/03/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7223. עמוד: 4204. שנה עברית: התשעו . 5 4 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/02/2016 4 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/02/2016 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית ק/ 1001 כפר ברא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 28/03/2016
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 22/06/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/02/2016 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 25/02/2016 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 22/06/2016 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 25/02/2016 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 22/06/2016 הורדה