תתל/ 66

"חנה וסע" שפירים

מטרת התוכנית


הגדלת מספר מקומות החניה במתחם "חנה וסע- שפירים", תוך קביעת זכויות בנייה עילית במקום קומה תת-קרקעית ומתן אפשרות לקומה נוספת.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת הוראות בדבר זכויות בנייה עילית.
2. הנחיות לעריכת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/הרשאה, לעיצוב אדריכלי, טיפול נופי וכיוב'.

דברי הסבר


מתחם "חנה וסע" הסמוך למחלף שפירים (להלן: "המתחם") והנתיב המהיר בכביש מס' 1 בכניסה לתל אביב, הינו מיזם תחבורתי - סביבתי מובהק, שהוקם מטעם ממשלת ישראל ומכח תכניות מאושרות מס' מח/150 ומח/150/ 1.
המתחם פועל בהצלחה מזה כארבע שנים ותורם משמעותית להפחתת הגודש בכניסה לתל אביב והמע"ר, ועל ידי כך תורם לאיכות הסביבה, הפחתת זיהום אויר ולאיכות החיים.

לאורך השנים, מתרחש במתחם הליך הדרגתי, אך קבוע, של גידול בכמות כלי הרכב החונים בו. תהליך זה יואץ עם פתיחת קווי שאטל נוספים וכמו כן, לאחר שתוקם תחנת הרכבת במתחם.

תכנית מח/150 ייעדה את המתחם כ"אזור חניה", המיועד לחניית כלי רכב פרטיים (על קרקעי ותת קרקעי- מרתף חניה).
מטרת תת"ל/66 הינה הגדלת קיבולת מקומות החנייה במתחם ע"י בניית קומת חנייה מעל החניון הקיים, על-מנת לתת מענה מיידי לגידול המהיר בכמות כלי הרכב החונים במתחם, ולביקושים העתידיים הצפויים, תוך צמצום הפגיעה בפעילות החניון הקיים למינימום האפשרי בזמן הבנייה.
התכנית מציעה קומת חנייה עילית, במקום חניון תת-קרקעי (המאושר במח/ 150), ומאפשרת הוספת קומה נוספת שלישית עילית (שניה מעל הקרקע) בעתיד, בהתאם לצרכים תחבורתיים עתידיים, לאחר שיוצגו לוועדה ע"י יזם התכנית או משרד התחבורה.

מקום התוכנית


על דרך מס' 1 ממזרח למחלף שפירים, במתחם חניון "חנה וסע" שפירים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מערכות קיימות הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מאושר הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית פרוקים מערכות הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום נספח ניקוז הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום נספח בינוי גיליון 5-9 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום נספח בינוי גיליון 1-4 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום נספח נוף הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום נספח תנועה הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום חתכים הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי -גליון מס' 1-תכנית קומת קרקע הורדה
בינוי נספח בינוי -גליון מס' 7-תכנית צל-תכנית קומת ביניים הורדה
בינוי נספח בינוי -גליון מס' 2-תכנית קומה עליונה הורדה
בינוי נספח בינוי -גליון מס' 8-תכנית צל-תכנית קומה עליונה הורדה
בינוי נספח בינוי -גליון מס' 6-תכנית צל-תכנית קומת קרקע הורדה
סביבה ונוף נספח נוף -גליון מס' 3-חתכים הורדה
סביבה ונוף נספח נוף -גליון מס' 1-תכנית קומת קרקע הורדה
סביבה ונוף נספח נוף -גליון מס' 2-תכנית קומה עליונה הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
תנועה נספח תנועה - תכנית צל לקומה 2 הורדה
ניקוז תכנית ניקוז - קומת קרקע בתחום מח/150 הורדה
תשתיות תכנית מערכות קיימות הורדה
תשתיות תכנית פרוקים מערכות קיימות הורדה
דרכים חתכים לאורך + רמפות הורדה
ניקוז תכנית ניקוז - קומה ב' הורדה
בינוי נספח בינוי -גליון מס' 3-חתך אורך 1-1. הורדה
בינוי נספח בינוי -גליון מס' 4-חתכי רוחב 2-2 עד 7-7 הורדה
בינוי נספח בינוי -גליון מס' 5-חזיתות הורדה
בינוי נספח בינוי -גליון מס' 9-תכנית צל-חתכים הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
חוות דעת סביבתית מסמך סביבתי הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקר הערות והשגות לקראת דיון מליאה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומרים נלווים לישיבת הות"ל 11/2014 ביום 8.12.14 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומרים נלווים לישיבת הות"ל 2/2015 ביום 9.3.15 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצעו 29.7.19 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 26/06/2016 38 25
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 26/06/2016 38 25
פרסום לאישור ברשומות 06/12/2015 תאריך פרסום: 06/12/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7160. עמוד: 1644. שנה עברית: התשעו . 38 25 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 26/10/2015 38 25
המלצה לממשלה לאישור תכנית 07/09/2015 38 25
התקבלו הערות / תגובות 18/08/2015 35 23
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 03/08/2015 תאריך פרסום: 03/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7086. עמוד: 7726. שנה עברית: התשעה . 35 23 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 19/06/2015 תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2015. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2015. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2015. עיתון: כל אל ערב. 35 23
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 09/03/2015 35 23
העברה להערות / תגובות 09/03/2015 35 23
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 03/03/2015 35 23
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 08/12/2014 35 23
קבלת תכנית בות"ל 18/08/2014 35 23

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 130 "חנה וסע" שפירים שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019007 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 29/07/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 07/09/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 17/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 17/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 03/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2015013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 03/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
825 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 03/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015002 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 09/03/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 08/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 07/06/2015 הורדה