256-0272757

שינוי יעוד משטח ללא יעוד למגורים א'

מטרת התוכנית


2.1.1 שינוי יעוד שטח לשטח מגורים א בתכנית מתאר ג/9858.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד למגורים א עפ"י הוראות וזכויות תכנית מאושרת ג/9858.

דברי הסבר


הוספת שטח ללא יעוד צמוד לתכנית מתאר מאושרת שמספרת ג/9858 בכפר מג'דל שמס והגדרתו תהיה שטח מגורים א שתואם לחלק הגדול שנמצא בתוך תכנית מתאר.
השטח שנמצא בתוך קו קו כחול הוא בבעלות פרטית והסיבה להוספה לתת אופציה של שני בתי מגורים לילדים עם זכויות בניה נוחים וחלוקה מסודרת כולל גישה נגישה מכביש ראשי.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +4 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,175.12 מ"ר +1,373.76 מ"ר +801.36 מ"ר

מקום התוכנית


שכונת אלשמיס צמוד לכביש מס' 30 דרום מערבית לכפר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
תצהירים תצהיר עורך בקשה, חתימת בעל מקצוע מודד, מקדמי תוכנית. הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 10/05/2016 6 4
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 09/05/2016 6 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/03/2016 6 4
קבלת תכנית 18/08/2015 4 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 15526 שינוי מאזור שפ"פ לאזור מגורים משולב תיירות, מג'דל שמס כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 09/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה