424-0384867

מעגל תנועה בכביש 11

מטרת התוכנית


הסדרת מעגל תנועה

עיקרי הוראותיה


הרחבת דרך 11 לצורך יצירת מעגל תנועה לפי סעיף 62 א. (א)(2) בכניסה לאזור התעשיה.

דברי הסבר


על מנת לאפשר כניסה לפארק תעשיה חבל מודיעין התואמת את דרישות התנועה במקום נדרשת הרחבת דרך ויצירת כיכר כניסה למתחם
התכנית באה להסדיר את הכיכר

מקום התוכנית


כניסה צפונית לפארק תעשיה חבל מודיעין על כביש 11

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/05/2016 16 11

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית שה/ מק/ 401/ 10/ 2 א.ת. צפוני איחוד וחלוקת מגרש 10 (שטראוס) שינוי צפייה
תוכנית גז/ מק/ 401/ 18 אזור תעשיה מודיעים שינוי צפייה
תוכנית חמ/ מק/ 401/ 36 א. ת. חבל מודיעין. שינוי צפייה