ג/ 21707

הרחבה,אבטלין

מטרת התוכנית


- תכנון מחדש של שטחים למבני ציבור
- תוספת שטח לייעוד מעורב:תעסוקה ומסחר
- ביטול אזור לארוח כפרי וצמצום אזור לתיירות.
- הסדרת מערך הדרכים באזור הכניסה ליישוב.

עיקרי הוראותיה


- הוספת 200 יח"ד לישוב כפרי הכולל 150 יח"ד מאושרות.
- שינוי יעוד קרקע
- התווית מגרשי מגורים,דרכים,שצ"פים
- תכנון מחדש לאזורים למבני ציבור
- קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע
- קביעת הוראות לבניה ופיתוח.
- קביעת זכויות ומגבלות בניה בשימושי הקרקע השונים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 3,401 מ"ר +3,301 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 200 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 31,625 מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 729 מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 4,108 מ"ר +5,412 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
פרוגרמה למבני ציבור תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תוכנית מאושרת הורדה
שמירה על עצים בוגרים תוכנית מאושרת הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת ולנת"ע 546 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 03/05/2016 תאריך פרסום: 03/05/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7257. עמוד: 5727. שנה עברית: התשעו . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 03/05/2016
פרסום לאישור בעיתונים 22/04/2016 תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2016. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/04/2016
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 04/04/2016
החלטה בדיון בהתנגדויות 13/01/2016
הוגשו התנגדויות 17/09/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 16/09/2015
פרסום להפקדה ברשומות 05/08/2015 תאריך פרסום: 05/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7089. עמוד: 7844. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/07/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/07/2015
החלטה בדיון במועצה הארצית 01/01/2015
החלטה בדיון בהפקדה 18/08/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/07/2014
קבלת תכנית 30/03/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 16/ 4 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13278 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5465 ישוב קהילתי אבטליון החלפה צפייה
תוכנית ג/ 9857 תכנית מתאר אבטליון. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10181 דרך מספר 7955 קטע מצומת דרך מספר 784 עד מצפה הררית שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15320 מתחם יער הר אחים- עצמון שינוי צפייה
תוכנית מש/ מק/ 13278/ 1 שינוי קו בנין, מגרש 99, אבטליון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 13278/ 2 שינוי קו בנין, מגרש 101, אבטליון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 13278/ 3 איחוד וחלוקה למגרשים 142-137 , אבטליון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 13278/ 5 שכונה חדשה-אבטליון כפיפות צפייה
תוכנית מש/ מק/ 9857/ 1 שינוי קו בנין, אבטליון כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 205-0568824 הרחבה,אבטלין שינוי
תוכנית 205-0931139 הרחבה,אבטלין החלפה
תוכנית 205-1104579 הרחבה,אבטלין החלפה
תוכנית 205-1065101 הרחבה,אבטלין החלפה
תוכנית 205-0471235 הרחבה,אבטלין כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 13/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 07/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 07/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 25/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 25/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 09/02/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 09/02/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
546 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 30/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/12/2014
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/08/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/08/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/04/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/07/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברנארד ספז הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד סלעית הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס חב' חשמל לישראלמחוז צפון הורדה