256-0237792

שינוי קווי בניין בתחנת גז בוקעאתה

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין קדמי מול כביש 83 וצדדי והתאמתה ע"פי מבנה קיים וסככה קיימת בצד צפון מערבי.

עיקרי הוראותיה


1-שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית לקו 0 במבנים צמודים לגבול מגרש והחזרתה ל 3 מטר עם תוואי דרך 83 ושאר חזית צפונית- לפי סעיף 62א(א)-4.
2-הקירות הקיימות על קו (0) קו קדמי וצפוני צריכים להיות אטומים ללא פתחים וכניסות.
גדר בתוך כביש מס' 83 יש להתחייב בהריסת קיר בזמן עריכת תיק לצורך היתרי בניה בוועדה לתכנון ובניה מעלה חרמון.

דברי הסבר


שינוי קו בניין חלקי בחזית מערבית וצפונית והתמאתו עפ"י מבנים קיימים וגדרות בגובה מעל 2.5 מ' בתחנת גז באזור תעשיה מערבי בוקעאתה במגרש מס' 1205 ע"ש קאסם אבו שאהין.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 3,707 מ"ר +3,707 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


גישה למגרש מדרך מס' 82 שמתחברת לכביש ארצי 98 , מס' מגרש 1205מערב לבתי קירור ותחנת דלק ראשית באזור תעשיה בוקעאתה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים עורך בקשה הורדה
תצהירים חתימת מקדמי תוכנית הורדה
תצהירים חתימת מודד הורדה
תצהירים שינוי גירסאות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/05/2016 10 7
פרסום להפקדה ברשומות 15/10/2015 תאריך פרסום: 15/10/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7125. עמוד: 381. שנה עברית: התשעו . 10 7 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/10/2015 10 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9392 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה, והסדרת דרך גישה, שינוי למתאר, בוקעת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 01/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה