יוש/ 1/ 515

טנא עומרים - הפיכת מגרשים חד-משפחתיים לדו-משפחתיים

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות הבנייה למגרשים מס' 160-166 (אזור מגורים א') בתחום תכנית בתוקף כדלקמן:
א. תוספת 1 יח"ד לכל מגרש וקביעת צורת החלוקה בין יח"ד במגרש.
ב. שינוי השטח המותר לבנייה, שינוי בקווי בניין, הגדלת גובה בנייה מותר, הגדלת מס' קומות
מירבי וקביעת סוג הגג.
ג. קביעת הוראות לממ"ד, קביעת הוראות למבני עזר, קביעת הוראות לפרגולות והגדלת מס' חניות.
ד. שינוי ההגדרות: "שטח מותר לבנייה", "גובה מירבי לבנייה", ו-,מעקה גג".
ה. קביעת ההגדרות: "מס' קומות מירבי", "מצללה (פרגולה)", "מפלס הכניסה הקובע של הבניין", "מבני עזר".

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 14 יח"ד +7 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/04/2016 תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2016. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2016. עיתון: אל-איאם.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/04/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 16/03/2016
לא הוגשו התנגדויות 06/03/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 06/01/2016 תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2016. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/12/2015
החלטה בדיון בהפקדה 24/06/2015
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 22/06/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/01/2014
קבלת תכנית 01/01/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 515 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 24/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 21/03/2016 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 31/08/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/03/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/08/2015 הורדה