יוש/ 13/ 218

בית חד משפחתי מגרש מס' 216

מטרת התוכנית


1. שינוי קווי בניין במגרש.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 14/04/2016
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/04/2016
לא הוגשו התנגדויות 13/04/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 19/01/2016 תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2016. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2016. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 04/01/2016
החלטה בדיון בהפקדה 03/09/2014
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 06/08/2014
קבלת תכנית 08/09/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 218 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 13/04/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014012 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 01/10/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 03/09/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
מסמך להסכמת קמ"ט אפוטרופוס, יועמש, פורום הכנה למת"ע מקדים 06/06/2013 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 14/04/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/01/2016 הורדה