552-0273292

מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור

מטרת התוכנית


מטרת התכנית היא לקבוע כללים, הנחיות ומגבלות לבנייה במפלס הגג במגרשי מגורים בתחום המועצה המקומית אזור, לשם התחדשות מבנים קיימים, שיפור עיצוב הבניין ורווחת התושבים.

עיקרי הוראותיה


א. קביעת הוראות לבניית חדר יציאה לגג על גג שטוח.
ב. קביעת הוראות לבנייה בחלל גג משופע.
ג. קביעת שטח חדר היציאה לגג עד לשטח של 40 מ"ר ליח"ד, כולל זכויות מכח תכניות מאושרות.
ד. קביעת הוראות לנסיגות בבנייה על גג שטוח.
ה. קביעת גובה רום הגג ושיפוע בגג משופע וגובה חדר על גג שטוח.
ו. קביעת הוראות הבנייה לפרגולות על הגג.
ז. קביעת הוראות הבנייה למתקנים טכניים המוצבים על הגג.

דברי הסבר


מטרת התכנית היא לקבוע כללים, הנחיות ומגבלות לבנייה במפלס הגג במגרשי מגורים בתחום המועצה המקומית אזור, לשם התחדשות מבנים קיימים, שיפור עיצוב הבניין ורווחת התושבים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי מנחה-חתום להפקדה הורדה
נספחים מאושרים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות תרשים יחס לתמ"א 2/4 ותמ"מ 5-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 06/04/2016 10 5
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 06/04/2016 10 5
התכנית אושרה 06/04/2016 10 5
פרסום לאישור ברשומות 06/03/2016 תאריך פרסום: 06/03/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7221. עמוד: 4030. שנה עברית: התשעו . 10 5 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 02/03/2016 תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 10 5
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/02/2016 10 5
החלטה בדיון באישור תכנית 04/01/2016 9 4
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/01/2016 9 4
לא הוגשו התנגדויות 17/12/2015 9 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/10/2015 9 4
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 17/09/2015 9 4
פרסום להפקדה בעיתונים 09/09/2015 תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2015. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2015. עיתון: עיתון מקומי א. 9 4
פרסום להפקדה ברשומות 20/08/2015 תאריך פרסום: 20/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7099. עמוד: 8237. שנה עברית: התשעה . 9 4 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/08/2015 9 4
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/08/2015 9 4
החלטה בדיון בהפקדה 27/04/2015 3 2
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/02/2015 3 2
קבלת תכנית 15/02/2015 3 2

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 554-0635946 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור שינוי
תוכנית 554-0478115 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור החלפה
תוכנית 554-0396713 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור שינוי
תוכנית 552-0454900 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור שינוי
תוכנית 554-0556225 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור כפיפות
תוכנית 554-0998740 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור כפיפות
תוכנית אז/ 16/ 85345 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ערר על
תוכנית אז/ 1118/ 8302 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ערר על
תוכנית אז/ 0919/ 8230 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ערר על
תוכנית אז/ 16/ 85322 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ערר על
תוכנית אז/ 0719/ 8213 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ערר על
תוכנית אז/ 1219/ 8246 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ערר על
תוכנית אז/ 0822/ 84016 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ערר על
תוכנית אז/ 0720/ 8074 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ערר על
תוכנית אז/ 1019/ 8232 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ערר על
תוכנית אז/ 0921/ 8157 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ערר על
תוכנית 554-1116854 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ללא שינוי
תוכנית 554-0711275 מאא/254- תכנית מתאר מקומית למפלס הגג, אזור ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1210 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 04/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
821 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 27/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 21/02/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/08/2015 הורדה