יוש/ א/ 322

רותם - תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי

מטרת התוכנית


א. תכנון הישוב, שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי.
ב. שינוי ייעוד חלק מקרקע חקלאית לאזורי מגורים: א' ו-א' מיוחד ,לאזור מבנים ומוסדות ציבור, לאזור מסחר ותיירות, לאזור ספורט ונופש, לשטח ציבורי פתוח, לאזור חקלאות תיירותית, לשטח למתקנים הנדסיים ולדרכים.
ג. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ד. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ה.התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ו. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 97 יח"ד יח"ד יח"ד
חדרי מלון / תיירות (חדר) 84 חדר חדר חדר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/03/2016 תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2016. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2016. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2016. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/03/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 24/02/2016
החלטה בדיון בהתנגדויות 26/11/2013
הוגשו התנגדויות 11/03/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 11/01/2013 תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2013. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 14/11/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 03/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/08/2011
קבלת תכנית 07/08/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 24/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 20/03/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 16/03/2016 הורדה