יוש/ 1/ 1130

תכנית מתאר מפורטת לכפר עאבא אך-שרקיה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
קבלת תכנית 10/03/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021024 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לתכנון ורישוי 01/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה