יוש/ 18/ 210

פיצול יח"ד קיימות

מטרת התוכנית


1. קביעת הוראות בניה בדבר פיצול דירות קיימות.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/02/2016 תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2016. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 04/02/2016
החלטה בדיון בהפקדה 21/10/2015
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 24/09/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/01/2014
קבלת תכנית 30/01/2014

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 11/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015013 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 21/10/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 28/01/2016 הורדה