יוש/ 2/ 1/ 506

מצדות-יהודה (בית-יתיר) - שכונה מערבית

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי, אזור מגורים א' וייעודים ונוספים ל-אזורי מגורים: א', א'3 ו-ב', שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים ודרכים.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ד. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ה. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 63 יח"ד +44 יח"ד יח"ד

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/02/2016
קבלת תכנית 09/02/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 506 שינוי