יוש/ א/ 304

יישוב חמדת - תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי

מטרת התוכנית


א. תכנון הישוב - שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי.
ב. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזורי מגורים: א', א' מיוחד ,לאזור מבנים ומוסדות ציבור, לאזור מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, לאזור תיירות, לאזור ספורט ונופש, לשטח ציבורי פתוח, לשטח למתקנים הנדסיים, לשטח לתכנון בעתיד ולדרכים.
ג. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ד. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ה.התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ו. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 10 חדר חדר חדר
מגורים (יח"ד) 68 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 31/01/2016 תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2016. עיתון: מקור ראשון. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2016. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2016. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/01/2016
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/01/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 30/12/2015
לא הוגשו התנגדויות 14/02/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 14/12/2012 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 23/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה 12/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/01/2011
קבלת תכנית 01/01/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015017 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 21/01/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/01/2016 הורדה