ג/ 21389

שביל בין הכביש מס' 20 וכביש מס' 114.

מטרת התוכנית


יצירת שביל להולכי רגלהמחבר בין דרך 114 לדרך 20.

עיקרי הוראותיה


שינוי ממגורים א' לשביל.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 7 יח"ד +9 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,877 מ"ר +2,335 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 25/01/2016
לא הוגשו התנגדויות 09/12/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 09/10/2015 תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2015. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות 24/09/2015 תאריך פרסום: 24/09/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7119. עמוד: 134. שנה עברית: התשעו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 10/08/2015
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/07/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/06/2015
החלטה בדיון בהפקדה 26/11/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/05/2014
קבלת תכנית 27/11/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 25/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/11/2014
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית 20/08/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 28/06/2015 הורדה