ג/ 20349

שכונת מגורים דרומית בוקעאתא

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים חדשה - בדרום בוקעאתא .

עיקרי הוראותיה


2.2.1 יעוד שטח לשכונת מגורים שינוי ייעוד משטח ללא תכנון למגורים, לשצ"פ, למבנים ומוסדות ציבור, לדרכים, שינוי יעוד מתעשייה - למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
2.2.2 הסדרת מערכת הדרכים, שבילים וחניות.
2.2.3 קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע.
2.2.4 קביעת זכויות/ מגבלות והוראות למתן היתרי בנייה, והנחיות עיצוב אדרכלי.
2.2.5 הקלה בקו בניין מדרך מס' 982 מ- 80 מ' מציר הדרך ל-40 מ' מציר הדרך.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,808 מ"ר +336 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 321 יח"ד +21 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 71,488 מ"ר +3,780 מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 6,460 מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר +2,200 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונת מגורים בדרום לכפר בוקעתא.
ד.נ. מעלה חרמון.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/01/2016
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 03/01/2016
החלטה בדיון בהתנגדויות 01/07/2015
הוגשו התנגדויות 06/04/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/03/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 06/02/2015 תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2015. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 02/02/2015 תאריך פרסום: 02/02/2015. מס' ילקוט פרסומים: 6979. עמוד: 3183. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/01/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 22/01/2015
החלטה בדיון במועצה הארצית 21/10/2014
החלטה בדיון בהפקדה 17/06/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/03/2013
קבלת תכנית 04/06/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 11/ ב תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 11ב - מחוז הצפון- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0501692 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא שינוי
תוכנית 256-0379974 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא שינוי
תוכנית 256-0576934 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא שינוי
תוכנית 256-0732628 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא שינוי
תוכנית 256-0861310 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא החלפה
תוכנית 256-0943738 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא החלפה
תוכנית 256-0608240 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא החלפה
תוכנית 256-0847459 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא החלפה
תוכנית 256-0894550 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא החלפה
תוכנית 256-0969600 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא החלפה
תוכנית 256-1020973 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 17/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 01/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
37 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 21/10/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 17/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/01/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/01/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גלאא סעיד אלולי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרויש עאטף
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרויש פאוזי
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חבוס מאג'ד הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסין מחמוד זהוה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן מהדי זהוה הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמאל מוגרבי
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאג'ד מוחמד נאסר הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולימאן מוחמד שמס
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ 3 עמאשה סאפי
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ 2 עמאשה סעיד
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ 1 עמאשה פארס
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראמז סאלח אבו עואד הורדה
14 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות סלאח מוגרבי הורדה
15 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד עמאשה חוסאם עו"ד הורדה
16 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד עמאשה חוסאם עו"ד הורדה
17 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד עמאשה חוסאם עו"ד הורדה
18 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פאדי אבו ראפע עו"ד הורדה
19 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פאדי אבו ראפע עו"ד הורדה
20 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פאדי אבו ראפע עו"ד הורדה