יוש/ 5/ 515

יישוב טנא-עומרים - מרכז היישוב (28 יח"ד + 20 יח' אירוח)

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד, אזור חקלאי, שטח ציבורי פתוח ודרכים ל-אזור מגורים א', אזור מגורים ואירוח כפרי, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ספורט ונופש, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים ודרכים.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת מגבלות והוראות בנייה בתחום התכנית.
ד. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ה. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 20 חדר חדר חדר
מגורים (יח"ד) 28 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/01/2016 תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2015. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 23/12/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 18/11/2015
לא הוגשו התנגדויות 01/10/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 01/08/2013 תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2013. עיתון: מקור ראשון. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2013. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2013. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/07/2013
החלטה בדיון בהפקדה 30/01/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 03/01/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/05/2012
קבלת תכנית 31/05/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 515 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 515 יישוב טנא-עומרים - מרכז היישוב (28 יח"ד + 20 יח' אירוח) שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015015 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 18/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/01/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 13/12/2015 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 08/07/2013 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/12/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/07/2013 הורדה