יוש/ 524

יישוב סוסיא - שכונת מצפה-אביגיל

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזורי מגורים: א' ו-ב', שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ודרכים.
ג. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ד. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ה. התוויית רשת הדרכים וסיווגן.
ו. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/08/2016
קבלת תכנית 28/08/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי