256-0349662

מגרש 621, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


התאמת קו בניין קדמי למצב הקיים בשטח.

עיקרי הוראותיה


שינוי בקו בניין קדמי.

דברי הסבר


תכנית מפורטת לשינוי בקו בניין.
התאמת למצב קיים בשטח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +3 יח"ד יח"ד עפ"י ג/9858.
מגורים (מ"ר) 1,672.32 מ"ר +1,672.32 מ"ר מ"ר עפ"י ג/9858.

מקום התוכנית


מגרש 621

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
טבלת שטחים הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/12/2015 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה