ג/ 21324

תכנית מתאר - כפר כמא

מטרת התוכנית


הקצאת שטח להרחבת היישוב כפר כמא באופן שייתן מענה לכלל צרכי היישוב עד לשנת היעד שנקבעה ב- 2040.

עיקרי הוראותיה


- קביעת יעודי קרקע בשטחים שבהיקפו של היישוב הקיים, מצפון וממערב לדרך 767.
- הגדלת שטחי המגורים על מנת שיענו לצרכי גידול האוכלוסייה הצפוי עד לשנת היעד.
- הגדרת אזורי מגורים בהם יותר שימוש מסחרי בקומת הקרקע.
- קביעת אחוזי בנייה,צפיפות בנייה,קווי בנייה בשכונות המגורים.
- שיפור רשת הכבישים המקומית בכל הרמות.
-קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי לשכונות המגורים.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי בגרעין הכפר.
-קביעת הנחיות שימור.
- הקצאת שטחים נוספים לבנייני ציבור,שצ"פים,ספורט ונופש.
-קביעת הנחיות סביבתיות.
-אישור להתחברות דרכים מקומיות לדרך מס' 767 והקלה בקו בניין מ-80 מ' ל- 25 מ', באישור הוולנת"ע.
-קביעת הוראות ושימושים לכל ייעודי הקרקע.
-קביעת שלבי ביצוע.
-קביעת הוראות ושימושים לכל יעודי הקרקע
- קביעת שלב הביצוע

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 40 חדר חדר חדר כל הנתונים הם הערכה כרגע עד להסדרת התכנית בהתאם להחלטה להפקדה
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 1,600 מ"ר מ"ר מ"ר כל הנתונים הם הערכה כרגע עד להסדרת התכנית בהתאם להחלטה להפקדה
מבני ציבור (מ"ר) 63,316 מ"ר +35,999 מ"ר מ"ר כל הנתונים הם הערכה כרגע עד להסדרת התכנית בהתאם להחלטה להפקדה
מגורים (יח"ד) 3,259 יח"ד +1,721 יח"ד יח"ד במצב המאושר לא הוגדר במדויק. לא עבור כל החדשות ניתן להוציא היתר ישירות מתוקף תכנית זו - יעודכן בהמשך
מגורים (מ"ר) 1,356,256 מ"ר +973,412 מ"ר מ"ר כל הנתונים הם הערכה כרגע עד להסדרת התכנית בהתאם להחלטה להפקדה
מסחר (מ"ר) 23,373 מ"ר +840 מ"ר מ"ר כל הנתונים הם הערכה כרגע עד להסדרת התכנית בהתאם להחלטה להפקדה
תעסוקה (מ"ר) 950 מ"ר +2,884 מ"ר מ"ר כל הנתונים הם הערכה כרגע עד להסדרת התכנית בהתאם להחלטה להפקדה

מקום התוכנית


על כביש 767-כפר תבור-כנרת המושבה, כ-4 ק"מ ממזרח לצומת כפר תבור, בין שדמות דבורה לשרונה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות מאושרות/ לעיון הציבר הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה
חלוקה ורישום תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות שימור תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
ביוב, מיקוז, אספקת מים וסידורי תברואה תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
שמירה על עצים בוגרים תוכנית מאושרת הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת ולנת"ע 540 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת ולנת"ע 540 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/12/2015 תאריך פרסום: 20/12/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7168. עמוד: 2051. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/11/2015 תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2015. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/11/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/11/2015
החלטה בדיון בהתנגדויות 11/08/2015
הוגשו התנגדויות 27/05/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 07/05/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 27/03/2015 תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 02/03/2015 תאריך פרסום: 02/03/2015. מס' ילקוט פרסומים: 6998. עמוד: 3863. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 23/02/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/02/2015
החלטה בדיון במועצה הארצית 16/09/2014
החלטה בדיון בהפקדה 30/04/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/03/2014
קבלת תכנית 05/11/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 11/ ג תכנית מתאר ארצית חלקית לדרכים במחוז הצפון- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10231 שינוי יעוד למבני ציבור, שינוי למתאר, כפר קמא. כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10232 שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, כפר קמא. כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10367 מתחם אגף הרווחה, שינוי למתאר, כפר קמא. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20445 יעוד שטח חקלאי למגורים ע"ש ג'מיל אשמוז, כפר כמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 3160 מרכז ספורט - כפר קמא שינוי
תוכנית ג/ 4498 שינוי יעוד למבני צבור בשטח בנוי שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4754 שנוי יעוד לתחנת תידלוק כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5710 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7256 שנוי יעוד להקמת לול -כפר כמא החלפה צפייה
תוכנית ג/ 9240 שינוי יעוד מדרך למגורים, שינוי למתאר, כפר כמא. כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12890 כפר קמא דרום לשטח למבני ציבור, המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' ג/ במ / 121 כפיפות צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 4754/ 274 קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא כפיפות צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 5710/ 404 שינוי קווי בניין ע"פ סעיף 62א(א)4 שינוי צפייה
תוכנית ג/ במ/ 121 שכונת חילים משוחררים -כפר קמא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0711036 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי
תוכנית 251-0566018 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי
תוכנית 251-0614917 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי
תוכנית 251-0422956 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי
תוכנית 251-0394981 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי
תוכנית 251-0836973 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי
תוכנית 251-0618140 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי
תוכנית 251-0581199 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי
תוכנית 251-0956920 תכנית מתאר - כפר כמא החלפה
תוכנית 251-0970616 תכנית מתאר - כפר כמא החלפה
תוכנית עת"מ/ 16/ 12/ 21920 תכנית מתאר - כפר כמא עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 04/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 01/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 09/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
540 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 16/09/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 30/04/2014
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/11/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/02/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ללא נימוקים אדם חתוקאי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אדם קובלה הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ללא נימוקים אינג' נחלה שקר הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אתשמוז יורי הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אתשמוז יורי הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ 1 ג'מאל זאזי
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ללא תצהיר חאכו מפואן הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חתוקאי אדם הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חתוקאי אדם הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חתוקאי אדם הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ 2 חתוקאי נלצ'ק
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טלי גדחה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף ג'מל אשמוז הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ללא תצהיר יורי שוגן הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לאפי חאלד מהנדס מו"מ כפר כמא
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוחמד סבאח הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות התנ נוסםת פריד אבראק הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צפואן חאכו הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קוג'ן שבסו
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שבסו אדיב הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שווג מורד ורינה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ללא תצהיר הסרת התנגדות שוקי עבד אל עזיז שוגן הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ללא תצהיר הסרת התנגדות שוקי עבד אל עזיז שוגן הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שפיק אבראק
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תחאוחו שאדיה הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תחאוך מחמד שאקר ת"ז 2065179 הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תחאוכה יצחק ואזר הורדה
28 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מג'די עאבד עו"ד הורדה
29 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוחמד אברהים עו"ד הורדה
30 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוחמד אברהים עו"ד הורדה
31 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוחמד אברהים עו"ד הורדה
32 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות נאבסו זכריא ראש מו"מ כפר כמא הורדה
33 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות התנ נוסםת פריד אבראק הורדה
34 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות קרסטין גדחה עו"ד הורדה