256-0317412

שינוי למגורים א ושטח שצ"פ במגל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יחוד משטח שצ"פ למגורים א
ושינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א ושטח שצ"פ

עיקרי הוראותיה


שינוי יחוד משטח שצ"פ למגורים א
ושינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א ושטח שצ"פ

דברי הסבר


מטרת התכנית :
שינוי יעוד משטח שצ"פ למגורים א ומשטח חקלאי למגורים א ולשטח שצ"פ

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 12 יח"ד יח"ד +12 יח"ד מס' יח"ד במצב מאושר 0
מגורים (מ"ר) 6,511 מ"ר מ"ר +6,511 מ"ר שטח מגורים במצב מאושר 0

מקום התוכנית


התכנית נמצאת מערב כפר מדל שמס
צמודה לתכנית מתאר .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/12/2015 8 6
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 14/12/2015 8 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/11/2015 8 6
קבלת תכנית 18/08/2015 8 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 14/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה