ג/ 21220

שינוי ייעוד מתעשייה לדרך מוצעת והגדלת אחוזי בנייה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הקמת מבני תעשיה.

עיקרי הוראותיה


1.שינוי ייעוד שטח מתעשייה לדרך מוצעת.
2.הגדלת אחוזי בנייה מ-23% ל- 110% ותכבית מ- 20% ל- 55%.
3.קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 850 מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 2,550 מ"ר +733 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 30/11/2015
לא הוגשו התנגדויות 04/11/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/10/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 04/09/2015 תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2015. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 24/08/2015 תאריך פרסום: 24/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7101. עמוד: 8297. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/08/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/08/2015
החלטה בדיון בהפקדה 26/11/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/02/2014
קבלת תכנית 10/09/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10671 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9813 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19849 שינוי ייעוד מתעשייה לדרך מוצעת והגדלת אחוזי בנייה, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית 256-0419291 שינוי ייעוד מתעשייה לדרך מוצעת והגדלת אחוזי בנייה, מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/11/2014
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/01/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/08/2015 הורדה