ג/ 21217

חוות לולים, אלקוש

מטרת התוכנית


יעוד שטח למבני לול לפיטום

עיקרי הוראותיה


יעוד שטח למבני לול לפיטום
קביעת הוראות בניה למבנים
קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה ומניעת מטרדים

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 02/11/2015
החלטה בדיון בהפקדה 29/10/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/02/2014
קבלת תכנית 12/09/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 9/ 2 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 17/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 29/10/2014
פרוטוקול הורדה
2014006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 28/04/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה