יוש/ 27/ 510

יקב קרית ארבע

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר תעשייה ותיירות, שטח ציבורי פתוח ודרכים.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ד. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ה. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/10/2015 תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2015. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/10/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 10/08/2015
החלטה בדיון בהתנגדויות 23/11/2014
הוגשו התנגדויות 13/11/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 13/09/2013 תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2013. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2013. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/09/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/07/2013
החלטה בדיון בהפקדה 03/07/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 07/05/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/11/2011
קבלת תכנית 01/11/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 21/ 510 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 18/02/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/01/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014029 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 23/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014014 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 23/06/2014
פרוטוקול הורדה
2013008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 03/07/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 31/08/2015 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 03/09/2013 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 03/09/2013 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 31/08/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 01/09/2013 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'את נאסר - עו"ד בשם עאדל אדריס פלאח אדריס