451-0125773

שינוי הוראות וזכויות בניה

מטרת התוכנית


תוספת 3 יחידות דיור ושינוי בקוי בנין

עיקרי הוראותיה


אישור 4 יחידות דיור במקום יחידת דיור אחת
אישור 4 קומות ועליית גג במקום 2 קומות ועליית גג
אישור קוי בנין לבניה מוצעת בהתאם למסומן בתשריט
שינוי הוראות בניה

דברי הסבר


בתחום התכנית קיים בית מגורים המורכב משתי קומות ועליית גג שכולל יחידת דיור אחת. התכנית עניינה הרחבת הבניה בכל הקומות במטרה לאשר 3 יחידות דיור נוספות. סה"כ בתחום התכנית יהיו 4 יחידות דיור. התכנית עיניינה גם לאשר קוי בנין לבניה מוצעת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +1 יח"ד +3 יח"ד
מגורים (מ"ר) 600 מ"ר +216 מ"ר +384 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
זכויות בניה מאושרות חתום להפקדה הורדה
חניה חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות חניה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 16/09/2015 12 11
התכנית אושרה 18/06/2015 12 11
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/06/2015 12 11
פרסום לאישור ברשומות 18/06/2015 תאריך פרסום: 18/06/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7060. עמוד: 6504. שנה עברית: התשעה . 12 11 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/06/2015 תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2015. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2015. עיתון: עיתון מקומי א. 12 11
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/05/2015 12 11
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 29/03/2015 12 11
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 29/12/2014 12 11
לא הוגשו התנגדויות 24/12/2014 12 11
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 30/11/2014 12 11
פרסום להפקדה בעיתונים 24/10/2014 תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2014. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2014. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 12 11
פרסום להפקדה ברשומות 23/10/2014 תאריך פרסום: 23/10/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6898. עמוד: 227. שנה עברית: התשעה . 12 11 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/10/2014 12 11
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/08/2014 12 11
החלטה בדיון בהפקדה 24/03/2014 7 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/02/2014 7 7
קבלת תכנית 25/04/2013 6 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ק/ מק/ 1005/ א תכנית מפורטת מספר ק/מק/1005/א שינוי צפייה
תוכנית אפ/ 1005 שינוי יעוד חלק משטח למבני צבור,לדרך וחלק מאזור בית עלמין.לדרך ולשטח צבורי פתוח שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 24/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/04/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/09/2014 הורדה