256-0244335

שינוי קו בניין - מח/מק/4/14/9858

מטרת התוכנית


שינוי קווי בנין במגרש 1\1415 לצורך התאמה למצב הקיים.

עיקרי הוראותיה


הקטנת קו בנין קדמי והתאמתו למבנים קיימים.

דברי הסבר


שינוי קו בניין קדמיבאזור תעשייה במגרש 1415

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 4,050 מ"ר +4,050 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


באזור תעשיה מערבי מגדל שמס.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תשריט התכנית הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
תצהירים תצהיר מגיש תכנית כללי הורדה
תצהירים הצהרת מודד הורדה
תצהירים תצהיר עורך תכנית הורדה
תצהירים תצהיר מגיש תכנית לועדה מקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 03/09/2015 תאריך פרסום: 03/09/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7109. עמוד: 8577. שנה עברית: התשעה . 8 6 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 03/09/2015 8 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/04/2015 5 4
פרסום להפקדה ברשומות 16/04/2015 תאריך פרסום: 16/04/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7021. עמוד: 4776. שנה עברית: התשעה . 5 4 צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 26/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה