ג/ 21212

מבני משק לול מטילות

מטרת התוכנית


הגדרת יעוד קרקע למבני משק לצורך הקמת לולים

עיקרי הוראותיה


הגדרת יעוד קרקע למבני משק
קביעת הורואות וזכויות בניה
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי
קביעת הנחיות לפיתוח סביבתי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תכתובת
תכתובות חומר רקע לדיון בולנתע 543 - 11.11.2014 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/08/2015 תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2015. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2015. עיתון: ישראל היום.
פרסום לאישור ברשומות 24/08/2015 תאריך פרסום: 24/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7101. עמוד: 8295. שנה עברית: התשעה . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 24/08/2015
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/08/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/08/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 15/06/2015
לא הוגשו התנגדויות 03/06/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 17/05/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 03/04/2015 תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2015. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2015. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום להפקדה ברשומות 22/03/2015 תאריך פרסום: 22/03/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7008. עמוד: 4301. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/03/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/03/2015
החלטה בדיון במועצה הארצית 11/11/2014
החלטה בדיון בהפקדה 30/07/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/01/2014
קבלת תכנית 08/09/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית 6540 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0620393 מבני משק לול מטילות התליה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 15/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
543 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 11/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 30/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 28/04/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/08/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/03/2015 הורדה