ג/ 21054

קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה, מעיליא

מטרת התוכנית


הקמת מבנה משק, לולי הטלה

עיקרי הוראותיה


קביעת יעוד קרקע חקלאי למבנה משק לול להטלה
קביעת הנחיות בינוי עיצוב אדריכלי
קביעת מרווחי בניה
קביעת גובה מבנה
קביעת הנחיות סביבתיות
קביעת הסדרי תנועה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 2,185 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת ולנת"ע 540 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 10/08/2015
החלטה בדיון במועצה הארצית 16/09/2014
החלטה בדיון בהפקדה 11/03/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/09/2013
קבלת תכנית 26/06/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ד/ 10 תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 04/03/2015
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
540 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 16/09/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 11/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 16/12/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה