תממ/ 6/ 7

תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון

מטרת התוכנית


1) קביעת ייעודי קרקע בשטחים שנוספו למחוז חיפה בהתאם לשפה התכנונית של תמ"מ 6 וביטול תמ"מ 2 בשטחים אלה.
2) הרחבת אזור הפיתוח העירוני של מועוויה, ביאדה ומושירפה.

עיקרי הוראותיה


1) קביעת שטח פתוח מיוחד מצפון-מזרח לביאדה שגודלו כתוספת השטח לפיתוח בתחום המרקם העירוני, עפ"י הוראות תמ"א 35.
2) הוספת נספח הנחיות למבנים חקלאיים שבו מפורטים נושאים לבחינה בתכנית מפורטת או בהיתר בניה להקמת מבנים לגידול בעלי חיים (דירי צאן) בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת ולנת"ע 539 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/08/2015 תאריך פרסום: 10/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7091. עמוד: 7906. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 17/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2015. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהתנגדויות 23/06/2015
הוגשו התנגדויות 01/02/2015
פרסום להפקדה ברשומות 15/12/2014 תאריך פרסום: 15/12/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6942. עמוד: 1814. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 24/10/2014 תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2014. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2014. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 05/08/2014
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/08/2014
החלטה בדיון בהסמכת ועדת משנה 01/07/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/02/2013
קבלת תכנית 27/12/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0449520 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות
תוכנית 354-0673517 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות
תוכנית 354-0624825 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות
תוכנית 354-1121102 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות
תוכנית 354-0763342 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות
תוכנית 354-0673509 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות
תוכנית 399-1054378 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות
תוכנית 354-0247221 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות
תוכנית 354-0612192 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות
תוכנית 354-0771147 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
556 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 23/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
551 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 10/03/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
549 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 10/02/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 12/01/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
539 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 05/08/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
571 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 24/07/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 12/04/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעה בדבר הפקדה לפרסום בעיתונות 19/10/2014 הורדה
נוסח הודעה על אישור תמ"מ / מיוחדת 14/07/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית מתאר מחוזית –תמ"מ 05/11/2014 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 11/08/2015 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 20/08/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סזאר- עמותת במקום יהודקין גם בשם 12 תושבי הכפר מועאויה הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סזאר- עמותת במקום יהודקין גם בשם 12 תושבי הכפר מועאויה הורדה
3 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות עמאד חאג' פרח ועדה מקומית לתו"ב עירון הורדה
4 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מנהל אבו מוך מהנדס מועצה מקומית בסמ"ה הורדה
5 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות אדריכל מוחמד סובחי מהנדס מועצה מקומית מעלה עירון הורדה