ג/ 21270

שינוי יעוד משצ"פ לתעשיה קלה ומלאכה ושטח למגורים וממגורים לשצ"פ, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


החלפת שטחים ושינוי יעוד.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח תעשייה קלה ומלאכה ושטח מגורים ומשטח מגורים לשטח ציבורי פתוח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 91 יח"ד +84 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 22,825 מ"ר +21,060 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 2,769 מ"ר מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 05/08/2015
החלטה בדיון בהפקדה 05/02/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/02/2014
קבלת תכנית 14/10/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 05/02/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/11/2014
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה