ג/ 21423

איחוד וחלוקה ללא הסכמה, תוספת אחוזי בניה בשטחי שרות בייעוד מתקנים הנדסיים.

מטרת התוכנית


תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בחלק משטח התכנית
תוספת אחוזי בניה שטחי שירות בייעוד מתקנים הנדסיים

עיקרי הוראותיה


- איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים החל בגוש 17629 חלקות: 25-34, 17-18, 13-15, 9 ובגוש 17656 חלקות 33,34,39. למעט המחמים המסומנים יהיו בהסכמה
- תוספת אחוזי בניה 2% לשטחי שרות בייעוד מתקנים הנדסיים
- שינוי גודל מגרש מינימלי בחלק מתאי השטח בייעוד מגורים ב'1 מ - 500 ל - 400 מ"ר
- שינוי בקווי הבנין
- הגדרת ייעוד חקלאי ושימושים בשטח ללא ייעוד מפורט

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 1,388 מ"ר +1,388 מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 1,291.8 מ"ר +1,291.8 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 504 יח"ד +504 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 113,239 מ"ר +113,239 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
טבלת איזון והקצאה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בדבר השלמת גושים תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/08/2015 תאריך פרסום: 05/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7089. עמוד: 7826. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 31/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/07/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 14/07/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/04/2015
החלטה בדיון בהתנגדויות 07/01/2015
החלטה בדיון לאימוץ הליכי הפקדה 14/05/2014
הוגשו התנגדויות 23/05/2013
פרסום להפקדה ברשומות 01/05/2013 תאריך פרסום: 01/05/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6585. עמוד: 4507. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 22/03/2013 תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית 15/03/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13192 תכנית מתאר לרומת אל הייב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1679 תכנית מתאר -רומת הייב כפיפות
תוכנית ג/ 5148 רומת הייב - שינוי ל-ג / 1679 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0985689 איחוד וחלוקה ללא הסכמה, תוספת אחוזי בניה בשטחי שרות בייעוד מתקנים הנדסיים. כפיפות
תוכנית רומת/ הייב/ 17656/ 34 איחוד וחלוקה ללא הסכמה, תוספת אחוזי בניה בשטחי שרות בייעוד מתקנים הנדסיים. היתר בניה
תוכנית עת"מ/ 17/ 02/ 21511 איחוד וחלוקה ללא הסכמה, תוספת אחוזי בניה בשטחי שרות בייעוד מתקנים הנדסיים. עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 25/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 25/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 07/01/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 14/05/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/07/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ארבל מיכל רשות מקרקעי ישראל הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח עבדאללה עו"ד הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח עבדאללה עו"ד הורדה