יוש/ 1/ 12/ 219

אזור מגורים ב' 24 יח"ד

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב' ודרכים
2. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 24 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2015. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2015. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 23/07/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 22/07/2015
החלטה בדיון בהתנגדויות 16/07/2015
הוגשו התנגדויות 06/05/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 06/03/2015 תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2015. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/03/2015
החלטה בדיון בהפקדה 11/02/2015
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 03/02/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/01/2015
קבלת תכנית 11/01/2015

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 219 שינוי
תוכנית יוש/ 5/ R שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015015 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 15/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 11/02/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 23/07/2015 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 17/02/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/07/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/02/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלומי זכריה - עו"ד בשם מתנגדים מכפר דורא אל קרע וארגון "יש דין"