יוש/ 1/ 17/ 115

מועצה מקומית אלפי-מנשה - פארק עסקים

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעוד מאזור חקלאי, דרכים מאושרות ושטח ציבורי פתוח לאזורי: מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, מסחר ותעשייה, תעשייה, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריםם פתוחים ודרכים.
2. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
3. התוויית רשת הדרכים וסיווגן.
4. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
5. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
תכתובת
תכתובות ‏‏פרסום תכנית -ערבית-עברית- הפקדה-אישור.dot הורדה
תכתובות ‏‏פרסום תכנית -ערבית-עברית- הפקדה-אישור.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 17/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2015. עיתון: אל-קודס.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/07/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 24/06/2015
לא הוגשו התנגדויות 27/05/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 27/03/2015 תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2015. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2015. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/03/2015
החלטה בדיון בהפקדה 18/02/2015
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 12/06/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/03/2014
קבלת תכנית 05/03/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 825 דרך גישה לאלפי מנשה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 7/ 115 שינוי
תוכנית יוש/ S - 15 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 24/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 18/02/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 05/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 29/06/2015 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 09/03/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/06/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 04/03/2015 הורדה