ג/ 20342

שינויי תוואי דרך 63 והתאמתה עפ"י דרך קיימת,מג'דל שמס.

מטרת התוכנית


שינויי תוואי דרך משולבת ומאושרת 63 מתוכנית ג/ 9858.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ד' .
2. שינוי ייעוד ממגורים ב' לדרך משולבת.
3. שינוי תוואי דרך משולבת והתאמתה עפ"י דרך קיימת בשטח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 1,344 מ"ר +1,344 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


דרך מס' 63

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 08/06/2015 תאריך פרסום: 08/06/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7055. עמוד: 6389. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/05/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/05/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 14/10/2013
לא הוגשו התנגדויות 23/08/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 29/07/2013
פרסום להפקדה ברשומות 02/07/2013 תאריך פרסום: 02/07/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6621. עמוד: 5975. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 23/06/2013 תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2013. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 20/06/2013
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/06/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 22/04/2013
החלטה בדיון בהפקדה 18/12/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/10/2012
קבלת תכנית 28/05/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 14/10/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 18/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/05/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/05/2013 הורדה