ענ/ 984

תכנית מתאר מפורטת למועאוויה

מטרת התוכנית


- עריכת תכנית מתאר כוללת לישוב מועאוויה, שתיתן מענה לצרכי הישוב ותושביו בשנת 2020 ואף מעבר לכך.
- הרחבת שטחי הבניה למגורים, באופן שיתן מענה למספר גדול של משקי בית ומחוסרי דיור.
- קביעת שטחים לשצפ"ים ומוסדות ציבור כהשלמה לצרכים העכשוויים והעתידיים של הישוב.
- התווית מערכת דרכים שתסדיר את המערך התחבורתי בישוב ואת ההירארכיה בין צירים ראשיים למשניים, תוך קביעת מסלולי נסיעה שיתאימו לתנועת קווי אוטובוס.
- הקצאת מתחם לריכוז דירים ורפתות בדרום הישוב.
- טיפול במפגעים סביבתיים.
- שיפור חזות הישוב.
- הקצאת שטחי מסחר.
- הנחיות לטיפול במפגעים סביבתיים.

עיקרי הוראותיה


- הגדרת שטחים לכל היעודים.
- קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח על מנת לאפשר הוצאת היתרי בניה לפי סעיף 145 לחוק..
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה - צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- הקטנת שטח יער נטע אדם קיים (יק 94) על פי תמ"א 22, בהיקף של כ- 122 דונם המהווים
כ- 0.01 אחוז מתחום יער 3418 ששטחו 6,281 דונם.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 35,950 מ"ר +10,200 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 2,697 יח"ד +1,600 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 472,060 מ"ר +240,065 מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 6,920 מ"ר +310 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מועאוויה - צפונית לכביש 65, מערבית לשכונת עין אברהים באום אל פחם.
שטח בגרעין הכפר - לא מוסדר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות דרכים תוכנית מאושרת הורדה
ביוב, מיקוז, אספקת מים וסידורי תברואה תוכנית מאושרת הורדה
דרכים וחניות תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
חתכים תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 09/07/2015
פרסום לאישור בעיתונים 26/06/2015 תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2015. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 28/05/2015 תאריך פרסום: 28/05/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7047. עמוד: 6094. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/05/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/05/2015
החלטה בדיון בהתנגדויות 10/11/2014
הוגשו התנגדויות 17/09/2013
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 10/09/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/08/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 26/08/2013 תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2013. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 22/08/2013 תאריך פרסום: 22/08/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6649. עמוד: 7728. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/07/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/06/2013
החלטה בדיון במועצה הארצית 24/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה 11/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/07/2007
קבלת תכנית 06/06/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 959 כפר מעוויה שינוי
תוכנית ג/ 741 כביש גישה למועוויה שינוי צפייה
תוכנית חפאג/ 1286/ ענ/ 732 יערות ואדי עארה כפיפות
תוכנית ענ/ 1227 שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים - מעאוויה שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 679 יעוד שטח לשצ"פ והתווית שביל, מועאויה שינוי צפייה
תוכנית ענ/ מק/ 563 חלוקה חדשה של חלקים 2, 42 בגוש 20332, מועאויה שינוי צפייה
תוכנית תרשצ/ 1/ 643/ 2 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0449520 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי
תוכנית 354-0624825 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי
תוכנית 354-1060391 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי
תוכנית 354-0556365 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי
תוכנית 354-0755009 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי
תוכנית 354-0612192 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי
תוכנית 354-0771147 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי
תוכנית 354-0723932 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה להשלמת תכניות 12/01/2015
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה להשלמת תכניות 10/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה להשלמת תכניות 06/10/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 08/09/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
29 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - שימוע התנגדויות בפני חוקר 18/05/2014
פרוטוקול הורדה
28 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - שימוע התנגדויות בפני חוקר 13/05/2014
פרוטוקול הורדה
27 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - שימוע התנגדויות בפני חוקר 11/05/2014
פרוטוקול הורדה
25 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - שימוע התנגדויות בפני חוקר 08/05/2014
פרוטוקול הורדה
26 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - שימוע התנגדויות בפני חוקר 07/05/2014
פרוטוקול הורדה
2014001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 06/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 04/11/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 08/07/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 07/12/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
438 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 24/08/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 16/06/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 11/09/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/05/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 18/07/2013 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איהאב אגבריה הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אבו עלו הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אבו עלו
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסרין אבו עלו
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענתר אבו עלו
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אבו עלו לוטפיה מחמוד סעיד הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבארה מחמוד
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבארה עלא אלדין
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים אגבאריה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים אגבאריה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אוס אגבאריה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אוסמה אגבאריה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אח'לאס אגבאריה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחלאם אגבאריה הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אגבאריה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אגבאריה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אגבאריה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אגבאריה הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אגבאריה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אגבאריה הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אגבאריה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחסאן אגבאריה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איאד אגבאריה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלאא אגבאריה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אם כלתום אגבאריה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמנה אגבאריה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנאס אגבאריה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנואר נאיף אגבאריה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסמאא אגבאריה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפתח'אר אגבאריה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בגדאד אגבאריה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בלאל אגבאריה הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'האד אגבאריה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'יהאן אגבאריה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גדיר אגבאריה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גהאד אגבאריה הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גהאד אגבאריה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גלאל אגבאריה הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דויא אגבאריה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הדיה אגבאריה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות היאם אגבאריה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות היבה אגבאריה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ולד אגבאריה הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וליד אגבאריה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'אלד מחמוד אגבאריה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד מוחמד אגבאריה הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלדיה אגבאריה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חדר אגבאריה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסיין אגבאריה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסני אגבאריה
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסני אגבאריה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חיאלד אגבאריה
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמזה אגבאריה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנאן אגבאריה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאסין אגבאריה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כותייבה אגבאריה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כותר אחמד אגבאריה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפאח אגבאריה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפאיה אגבאריה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לוטפה אגבאריה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לטיפה פאד אגבאריה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לילא אגבאריה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאגד אגבאריה הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאהר אגבאריה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאהר אגבאריה
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מג'די אגבאריה
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מגדי אגבאריה
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה הורדה
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה הורדה
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה הורדה
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד סובחי אגבאריה
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עלי אגבאריה
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד ראדי אגבאריה
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונה אגבאריה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסעד אגבאריה הורדה
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מועאד ח'אלד אגבאריה
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מועתסב אגבאריה
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד אגבאריה
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אגבאריה הורדה
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אגבאריה
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אגבאריה
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אגבאריה
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אחמד אגבאריה
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד טלעת אגבאריה
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקדאד עלי אגבאריה
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מראם אגבאריה
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרים אגבאריה
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאאל אגבאריה הורדה
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאיף סילימאן אגבאריה הורדה
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נג'לא אגבאריה
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נדא אגבאריה
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נדא אגבאריה
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נואעם אגבאריה
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סגוד אגבאריה
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סיראג אגבאריה
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאח אגבאריה
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלמה אגבאריה
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאידה אגבאריה
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אגבאריה
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אגבאריה
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אגבאריה
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אל חלים אגבאריה
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלבאסט אגבאריה
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלבאסט אגבאריה
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה אגבאריה הורדה
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה אגבאריה הורדה
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה נאיף אגבאריה
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבלה אגבאריה
118 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר אגבאריה
119 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר אגבאריה הורדה
120 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר אגבאריה
121 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עזמי אגבאריה
122 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי אגבאריה
123 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי טלעת אגבאריה
124 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאד אגבאריה
125 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאד אגבאריה
126 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עסאם אגבאריה הורדה
127 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפאף אגבאריה
128 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פואד אגבאריה
129 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פחמיה אגבאריה
130 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פייסל אגבאריה
131 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פיראס אגבאריה הורדה
132 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פירוז אגבאריה
133 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראאד אחמד חרדאן אגבאריה
134 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראשד אגבאריה
135 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רואא אגבאריה
136 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני אגבאריה
137 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריאד אגבאריה
138 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רים אגבאריה
139 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רסמיה אגבאריה
140 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רסמיה אגבאריה
141 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רתיבה אגבאריה
142 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שימא חאלד אגבאריה
143 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תיאת אגבאריה
144 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תייסיר אגבאריה
145 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תריק אגבאריה
146 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד אגבאריה עבד אלחי אגבאריה אבראהים הורדה
147 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה אחלאם
148 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה אחמד
149 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה אחמד
150 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה אחמד
151 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה אחמד
152 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגבאריה אחמד הורדה
153 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה אחמד מוסטפא הורדה
154 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה אחמד מוסטפא הורדה
155 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה אחמד מחמוד
156 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה אחמד מחמוד סעיד הורדה
157 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה אחמד תייסיר הורדה
158 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה אמנה
159 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה אמנה
160 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה באסם גומעה הורדה
161 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה בלאל הורדה
162 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה בלאל עבד אל האדי הורדה
163 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה גמיל חוסין הורדה
164 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה גמיל חוסין הורדה
165 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה דאהר הורדה
166 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה האשם מחמוד סעיד הורדה
167 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה הדיל
168 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה זוהיר הורדה
169 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה ח'אלד
170 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה ח'ירייה מחמוד הורדה
171 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה חאלד מוחמד הורדה
172 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה חאלד מוחמד סעיד הורדה
173 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה חאלד מחמוד הורדה
174 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד אגבאריה עבד אלחי אגבאריה חוסין אחמד שכונת חרדאן הורדה
175 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה חוסין אחמד הורדה
176 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה חוסני מוחמד חרדאן הורדה
177 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה יאסין
178 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגבאריה יאסין מוחמד הורדה
179 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה יאסין צייסיר הורדה
180 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה לובאבה
181 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מוחמד
182 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מוחמד
183 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מוחמד
184 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מוחמד הורדה
185 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מוחמד
186 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מוחמד אחמד ראדי הורדה
187 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מוחמד אחמד ראדי הורדה
188 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד אגבאריה עבד אלחי אגבאריה מוחמד חרדאן הורדה
189 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מוחמד מחמוד סעיד הורדה
190 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגבאריה מוחמד סובחי הורדה
191 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מוחמד סעיד הורדה
192 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מוחמד סעיד הורדה
193 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מוחמד עומר הורדה
194 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מוחמד רשאד מוסטפא הורדה
195 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מוחמד רשיד
196 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מוסטפא
197 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עלאא אגבאריה אגבאריה מוסטפא הורדה
198 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מוסטפא מוחמד הורדה
199 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מוסעב הורדה
200 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מחמוד הורדה
201 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מחמוד
202 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מחמוד חוסין הורדה
203 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מחמוד חוסין הורדה
204 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מחמוד מוחמד הורדה
205 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה מחמוד מוסטפא
206 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מחמוד מוסטפא הורדה
207 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגבאריה מחמוד סלימאן הורדה
208 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מחמוד סעיד הורדה
209 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מחמוד עלי הורדה
210 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מסבאח עבדאלכרים הורדה
211 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה מסבאח עבדאלכרים הורדה
212 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגבאריה נאיף הורדה
213 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה נאיפה
214 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגבאריה סולימאן הורדה
215 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה סולימאן מוסטפא הורדה
216 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה סולימאן מוסטפא הורדה
217 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה סעיד מוחמד הורדה
218 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה ספאא
219 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה עבד
220 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עבד אל כרים הורדה
221 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עבד אל כרים הורדה
222 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עבד אל ראוף מוסטפא הורדה
223 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה עבד אלחי
224 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה עבד אלכרים הורדה
225 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגבאריה עבד אלכרים הורדה
226 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עבד אללטיף אחמד הורדה
227 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה עבד אלמונעם הורדה
228 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עבד אלמונעם הורדה
229 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עבד אלנאסר הורדה
230 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה עבדאלכרים
231 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד אגבאריהעבד אלחי אגבאריה עבדאללטיף הורדה
232 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה עבדחי
233 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה עביר
234 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגבאריה עדנאן הורדה
235 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עדנאן מחמוד סעיד הורדה
236 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עומר מוחמד הורדה
237 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עומר מחמוד הורדה
238 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עומר סעיד הורדה
239 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה עלי
240 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד אגבאריה עבד אלחי אגבאריה עלי אחמד שכונת חרדאן הורדה
241 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה עלי אחמד הורדה
242 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגבאריה עסאם הורדה
243 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגבאריה פאטמה סולימאן סעיד הורדה
244 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה ראבעה מוסטפא הורדה
245 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה ראיסה
246 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה רחאב
247 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה רמיה
248 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה רשיד
249 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבאריה תגריד מוחמד הורדה
250 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אגבריה הורדה
251 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבריה הורדה
252 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלאא אגבריה הורדה
253 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה אחמד
254 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה איאד הורדה
255 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה אימאן
256 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אגבריה ג'ומעה עבדולכרים הורדה
257 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה האשם הורדה
258 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה חוסין
259 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה נסמה
260 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהאב אגבארה
261 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד סעיד הורדה
262 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איאד אגבריה
263 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה אלחי סולימאן סעיד אגבאריה הורדה
264 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסין בידיע הורדה
265 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בידיע חוסין
266 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדי בן דאהוד
267 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד מועמר מחאמיד בן דאהוד אימאן הורדה
268 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד מועמר מחאמיד בן דאהוד אימאן הורדה
269 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרים מחמוד ג'בארין הורדה
270 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד ג'ויל
271 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפאח גברין
272 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות היתם מחאמיד
273 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיוד זאהדה
274 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זלט מוחמד הורדה
275 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זלט מוחמד הורדה
276 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה ח'יריה סולימאן סעיד אגבאריה הורדה
277 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד עבד אללה הורדה
278 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י מהנדס אחמד סעיד חאתם חרדאן אגבריה הורדה
279 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נהיא חמזה
280 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסין סעיד הורדה
281 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן יוסף מחאמיד
282 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'אלד חרדאן
283 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י מהנדס אחמד סעיד חתאם חרדאן אכבאריה
284 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טאהר רג'א מחאמיד הורדה
285 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אבראהים הורדה
286 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"ע ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה יוסף טאהר מחאמיד הורדה
287 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי כאיד אחמד חרדאן הורדה
288 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לינא אגבריה
289 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מג'ד מחאמיד
290 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מוחמד הורדה
291 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד נאיף מוחמד
292 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה
293 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה הורדה
294 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מוחמד ח'דר אגבאריה הורדה
295 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מוסטפא ג'בארין הורדה
296 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מוחמד עלי אגבאריה הורדה
297 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופק אבו שקרה מוסעב ח'אלד אגבאריה הורדה
298 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מועמר מחאמיד הורדה
299 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיאד סובחי מחאג'נה הורדה
300 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טארק זיאד מחאג'נה הורדה
301 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא מחאג'נה
302 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד זיאד מחאג'נה הורדה
303 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאג'נה עבדאלנאסר
304 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ולא מחאגנה
305 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאגנה חכמת
306 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד
307 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים מחאמיד
308 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים עבד מחאמיד הורדה
309 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים מחאמיד הורדה
310 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבתסאם חוסיין מחאמיד
311 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהרם מחאמיד
312 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אומימה מחאמיד
313 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מחאמיד
314 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מחאמיד
315 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מחאמיד
316 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מחאמיד
317 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מחאמיד
318 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד סעיד מחאמיד הורדה
319 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד סעיד מחאמיד הורדה
320 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איאד מחאמיד
321 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איבראהים מחאמיד
322 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איה מחאמיד
323 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איהאד מחאמיד
324 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אימאן מחאמיד
325 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איסרא מחאמיד
326 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלאא מחאמיד
327 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלהאם מחאמיד
328 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיר מחאמיד
329 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמירה מחאמיד
330 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמל מחאמיד
331 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אעתדאל מחאמיד
332 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אראם מחאמיד
333 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בעד מחאמיד
334 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'האן מחאמיד
335 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיהד מחאמיד הורדה
336 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דאהר מחאמיד
337 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דועאא מחאמיד
338 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאל מחאמיד
339 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאל מחאמיד
340 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הבה מחאמיד
341 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וגיהא מחאמיד
342 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וואסים מחאמיד
343 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וליד מחאמיד הורדה
344 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועד מחאמיד
345 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ופא מחאמיד
346 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיאד מחאמיד
347 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'אלד מחאמיד
348 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'אלד מחאמיד
349 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'דרה חדר מחאמיד
350 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד מחאמיד
351 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד מחאמיד
352 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד מחאמיד
353 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאפד מחאמיד
354 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסין סעיד מחאמיד
355 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלימה מחאמיד
356 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנאן מחאמיד
357 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טארק מחאמיד
358 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאסר מחאמיד
359 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף מחאמיד
360 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף מחאמיד הורדה
361 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף מחאמיד
362 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף סיהאם מחאמיד
363 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמאל יוסף מחאמיד הורדה
364 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרימה מחאמיד הורדה
365 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לילא מחאמיד
366 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לינא מחאמיד
367 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד
368 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד הורדה
369 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד
370 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד
371 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד
372 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד
373 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד
374 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד
375 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד
376 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד
377 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מחאמיד
378 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד ג'מאל מחאמיד
379 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד חסן מחאמיד
380 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד סעיד מחאמיד הורדה
381 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא מחאמיד
382 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא מחאמיד
383 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפה חסן מחאמיד
384 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחאמיד
385 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחאמיד הורדה
386 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחאמיד
387 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחאמיד
388 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחאמיד
389 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחאמיד
390 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד סעיד מחאמיד הורדה
391 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד סעיד מחאמיד הורדה
392 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מייסא מחאמיד
393 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנאל מחאמיד
394 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנאל סובחי מחאמיד הורדה
395 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנאף מחאמיד
396 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנאר מחאמיד
397 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מראם מחאמיד
398 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מראם מחאמיד
399 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרוה מחאמיד
400 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאאל מחמוד מחאמיד הורדה
401 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נג'יב מחאמיד
402 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגוא מחאמיד
403 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגוה מחאמיד
404 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגיב מחאמיד
405 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נדאל מחאמיד
406 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נזאר מחאמיד
407 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נזיר מחאמיד
408 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסים מחאמיד
409 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נרמיאן מחאמיד
410 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאיד מחאמיד
411 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח מחאמיד
412 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח מחאמיד
413 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סואר מרואן מחאמיד
414 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיר מחאמיד
415 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוזאן מחאמיד
416 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוזן מחאמיד
417 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סירין מחאמיד
418 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאם מוחמד מחאמיד
419 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמיר מחאמיד
420 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמר מחאמיד
421 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סנאא מחאמיד
422 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד מחאמיד
423 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד מוחמד מחאמיד
424 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד עלי מחאמיד הורדה
425 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד מחאמיד
426 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלרחים מחאמיד
427 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד עלי מחאמיד הורדה
428 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה מחאמיד
429 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה מחאמיד
430 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עואטף מחאמיד
431 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עולא מחאמיד
432 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי מחאמיד
433 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי מחאמיד
434 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי מחאמיד
435 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי מחאמיד
436 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאד מחאמיד
437 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאד מחאמיד
438 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאטמה מחאמיד
439 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאטמה מחאמיד
440 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פהמייה מחאמיד
441 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פיסל מחאמיד
442 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פתחיה מחאמיד
443 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאהרה מחאמיד
444 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראיד מחאמיד
445 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רודיינה מחאמיד
446 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוידה מחאמיד
447 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריאד מחאמיד
448 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רים מחאמיד
449 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רסלאן מחאמיד
450 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שפיק מחאמיד
451 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תאופיק מחאמיד
452 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תופיק מחאמיד
453 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד אגבאריה עבד אלחי מחאמיד אבראהים הורדה
454 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אחמד
455 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אחמד
456 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אחמד
457 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אחמד הורדה
458 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אחמד הורדה
459 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחאמיד אחמד טלאל הורדה
460 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחאמיד אחמד טלאל הורדה
461 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אלאא
462 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אלהייתם
463 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אמג'ד
464 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אמגד
465 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחאמיד אמנה אחמד הורדה
466 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה מחאמיד אמנה סולימאו סעיד הורדה
467 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אסיל
468 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אסמאעיל
469 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד אריג'
470 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד באסל
471 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד בדיע
472 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ג'אזי הורדה
473 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ג'אזי הורדה
474 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ג'מאל
475 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ג'מילה
476 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ג'סאן
477 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד היבה
478 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד היבה
479 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד הנא
480 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ואיל
481 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ויאם
482 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד זהריא
483 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד זייד יוסף
484 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עוד עו"ד עלאא אגבאריה מחאמיד זכרייא הורדה
485 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ח'אלד
486 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד חאלד הורדה
487 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד חוסין
488 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד חוסם
489 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד חמזי הורדה
490 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד חמזי הורדה
491 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד חסן
492 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד טארק ג'אזי הורדה
493 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד טארק ג'אזי הורדה
494 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד טלאל
495 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחאמיד טלאל הורדה
496 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד יוסף הורדה
497 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד יוסף הורדה
498 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד יוסף חסן
499 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד יסמין
500 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מאג'ד
501 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוחמד
502 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוחמד
503 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוחמד
504 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוחמד
505 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוחמד
506 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוחמד
507 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוחמד
508 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוחמד
509 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוחמד
510 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחאמיד מוחמד אחמד הורדה
511 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחאמיד מוחמד אחמד הורדה
512 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מוחמד אללטיף הורדה
513 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאפיק אבו שקרה מחאמיד מוחמד טלאל הורדה
514 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מחמוד
515 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מלאה
516 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מנסור
517 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחאמיד מרים אחמד הורדה
518 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה מחאמיד מרים סולימאן סעיד הורדה
519 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד מרסיל
520 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד נאדיה
521 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד נאדיה
522 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד נג'יב
523 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד נהאיה
524 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד נור
525 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד נורה
526 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד נסרין
527 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד סוהילה
528 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד סחר
529 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד סלאם
530 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד סמי סעיד
531 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד סמירה
532 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד סעיד
533 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד סעיד
534 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד סעיד
535 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחאמיד עאישה אחמד הורדה
536 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד עבד אללה
537 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד עבד אללטיף עלי בשם המתנגדים הורדה
538 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד עבד אללטיף עלי בשם המתנגדים הורדה
539 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד עבד אלראוף
540 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד עבדקאדר
541 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד עודי
542 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד עומר
543 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד עלא
544 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחאמיד פאדי טלאל הורדה
545 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחאמיד פאדי טלאל הורדה
546 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד פאדי סעיד
547 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד פאוזי נג'יב
548 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד פאטמה
549 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד פאטמה
550 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד פאתנה
551 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד פדוא
552 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד פריאל
553 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד קאסם
554 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד קוסטא
555 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ראודה
556 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ראיפה
557 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ראשד סעיד טאהר בשם המתנגדים הורדה
558 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד ראשד סעיד טאהר בשם המתנגדים הורדה
559 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד רשאד
560 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד רשידה מוסטפא
561 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד ואצל ג'לאל מחאמיד שוקאת עותמאן הורדה
562 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד שירין
563 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד תאופיק
564 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד תייסיר
565 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אגבאריה הורדה
566 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מחמוד ח'דר רגבאריה הורדה
567 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונא מחמיד
568 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשם מועצה מקומית בסמ"ה מנהל אבו מוך הורדה
569 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מרואן גול מועאד הורדה
570 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מרואן גול סאלח הורדה
571 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ ע"וד תאופיק אבו שקרה מרואן גול סובחי הורדה
572 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרואן מחאמיד
573 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה מרואן מחאמיד סואר הורדה
574 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרים מחאמיד הורדה
575 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלים נהיא
576 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נהיא מעזוז
577 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נהיה מוחמד
578 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נהיה מחמוד
579 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה סאלח ח'דר אגבאריה הורדה
580 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאמר מחאמיד
581 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולימאן סעיד הורדה
582 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סזאר יהודקין עמותת "במקום" הורדה
583 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחכאם סיראטי
584 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד סיראטי
585 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה סלימאן עאישה הורדה
586 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תרות סמודי
587 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעדי אנעאם
588 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעדי מוסטפא
589 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד אחמד נהיה הורדה
590 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סרור שריף הורדה
591 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועו"ד סוהאד בשארה ע"י פרופ' יוסף ג'בארין עדאלה המרכז המשפטי הורדה
592 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאישה סלימאן הורדה
593 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה עבד אל כרים אגבאריה אגבאריה הורדה
594 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אל רחמן מוסטפא הורדה
595 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלג'באר מחאמיד הורדה
596 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה עבד אלחי סולימאן סעיד אגבאריה הורדה
597 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלטיף אחמד
598 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה עבד אללה סלימאן הורדה
599 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלעזיד הורדה
600 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחי אגבאריה עבד אלעזיז נאיף סלימאן הורדה
601 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדנאן אגבאריה הורדה
602 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדנאן אגבאריה הורדה
603 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ המתנגדים עו"ד אבו שקרה תאופיק שכונת אל בטאן - ליד מגרש הכדרוגל הישן הורדה
604 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ המתנגד עו"ד אגבאריה עבד אלחי הורדה
605 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משרד יו"ד תאופיק אבו שקרה עו"ד היבא אגבאריה ב"כ המתנגדים הורדה
606 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משרד יו"ד תאופיק אבו שקרה עו"ד היבא אגבאריה ב"כ המתנגדים הורדה
607 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוחמד וליד מעלואני ב"כ המתנגדים הורדה
608 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוחמד וליד מעלואני ב"כ המתנגדים הורדה
609 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עאיד קיבלאוי ב"כ המתנגדים הורדה
610 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עאיד קיבלאוי ב"כ המתנגדים הורדה
611 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ המתנגדים עו"ד עבד אלחי אגבאריה אגודה שתופית חקלאית לאספקת מי שתיה במועאויה בע"מ הורדה
612 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עודד בקרמן ב"כ חב' הימנותא בע"מ הורדה
613 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עודד בקרמן ב"כ חב' הימנותא בע"מ הורדה
614 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמודי עזיז
615 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גומעה עלו הורדה
616 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי מחאמיד הורדה
617 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאוזי מחאמיד
618 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראיד אחמד
619 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יו"ר מועצה מקומית בסמ"ה ראיד כבהא הורדה
620 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי רודה
621 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפריני רימה
622 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רימה כפריני
623 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מהנדס ועדה מקומית שריף הנדי ועדה מקומית עירון הורדה
624 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפיק תמאם