יוש/ 21/ 115

אלפי מנשה-בריכות שחיה בבתים פרטיים

מטרת התוכנית


לאפשר שיפור ברווחת הדיור בבתים פרטיים צמודי קרקע ע''י קביעת תנאים להקמת בריכת
שחיה,בריכת נוי וג'קוזי בחצרות הבתים כולל מתקנים טכניים

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/07/2015
לא הוגשו התנגדויות 06/04/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 06/02/2015 תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2015. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/01/2015
החלטה בדיון בהפקדה 18/06/2014
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 22/10/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/06/2013
קבלת תכנית 20/06/2013

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 21/ 115 אלפי מנשה-בריכות שחיה בבתים פרטיים שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 29/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 18/06/2014
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/05/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 22/01/2015 הורדה