599-0176073

כניסה צפונית לפארק אריאל שרון - תכנית מפורטת לחוות שלם

מטרת התוכנית


תכנון מתחם הכניסה הצפוני של פארק אריאל שרון כשטח פארק, פתוח לציבור וזאת על ידי:
קביעת שימושים, זכויות בנייה והוראות בינוי

עיקרי הוראותיה


2.2.1 פיתוח מתחם הכניסה הצפוני לפארק אריאל שרון, לפארק פתוח לרווחת הציבור במטרופולין גוש דן.
2.2.2 הסדרת שימושי פארק, נופש ופנאי.
2.2.3 הסדרת צומת הכניסה מכביש 461.
2.2.4 שינוי יעוד מקרקע חקלאית לפארק.
2.2.5 שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לפארק.
2.2.6 שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך מוצעת.
2.2.7 שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לדרך מוצעת.
2.2.8 הקלה בקו בניין לדרך אזורית 461 מ-80.0 מ' ל-40.0 מ' בכפוף להוראות תמ"א 3.
2.2.9 קביעת קווי בניין.
2.2.10 הסדרת זכויות למבנים קיימים ולמבנים לשימור.
2.2.11 קביעת זכויות בנייה לשימושי הפארק לסוגיהם השונים: ציבוריים, חינוכיים, תרבותיים ומסחריים, ולצורכי ניהולו: משרדים.
2.2.12 קביעת שימושי תחזוקה, אחסנה, וניהול הפארק.
2.2.13 קביעת מתחם ומבנים לשימור 'חוות שלם'.
2.2.14 קביעת הוראות בינוי ונוף למתחם לשימור.
2.2.15 קביעת הוראות בינוי לנושא מצללות.
2.2.16 קביעת הוראות פיתוח לנושא תכנון נופי, חנייה, שבילים, נטיעות.
2.2.17 קביעת הוראות בדבר נגישות בפארק, התנועה והחנייה בו.
2.2.18 קביעת הוראות לחפירה ומילוי.

דברי הסבר


מטרת התכנית הינה הסדרת הכניסה הצפונית לפארק ויצירת תשתית פרוגרמתית וחווייתית למבקרים, שתהווה את אבן הדרך הראשונה בפתיחת המרחב הצפוני למבקרים.

חוות שלם, המצויה בליבו של מרחב הכניסה הצפוני, מהווה תשתית פיזית קיימת ליצירת שימושים בפארק, ומאפשרת את הפעלתו ופתיחתו למבקרים כמתחם בר קיימא וכמרחב זמין לתכנון.
החווה נוסדה ונבנתה כאתר בן דמותו של קיבוץ מבחינת התפיסה המרחבית, ארגון אזורי וחלוקה לפי תפקוד (אזור משק ואזור מגורים), בתפיסה התכנונית של יחידות המגורים וכן באופן העמדתם אחד ביחס לשני.
המרחב הפיזי של המתחם והמבנים, המיועדים לשימור, מאופיינים בנרטיב ההיסטורי ייחודי הכרוך בהיסטוריה של המקימים והמתכננים, בבניינים קיימים בעלי אופי ייחודי היוצרים מתחם לשימור שכולל מבנים, סביבתם המידית וערכי נצפות ותצפית (חצרות , צומח, מבטים) ייחודים.
ערכי הנוף במתחם החווה, באים לידי ביטוי בגינון המקורי במתחם אשר יוצר מרבד רציף והיקפי סביב המבנים ומערך שבילים סלולים ממנו שרדו בעיקר צמחיה בוגרת (עצי נוי ופרי לשימור).
ערכי הנוף המרחביים באים לידי ביטוי בחיבור שבין המתחם עם השדות הסמוכים לו. מעבר רציף זה מקבל ביטוי נופי של המשכיות מבטים ונצפות גבוהה של המתחם מכל הכיוונים.
הבינוי באזור המשקי (חמישה מבנים במספר) ומבני המגורים (חמישה במספר), הינם פוטנציאל תשתיתי להנעת תהליכים ראשוניים במרחב הפארק לפעילות ומשיכת מבקרים.

התכנית מסדירה את מרחב הפארק הצפוני לקהל המבקרים באמצעות:
א.הסדרת השימושים והתכליות במתחם חוות שלם ובמבנים הקיימים ובשטח הפתוח הסובב מתחמים אלו, לרבות קביעת הוראות בינוי לשימור למתחם החווה ומבני המגורים.
ב. הישענות על נופי החקלאות הקיימים הגובלים וסובבים את תחום התכנית, ויצירת פעילויות שיטוט וטיול באופניים וברגל במרחב הפארק הצפוני כחוויית הנוף המרכזית למבקרים בשטח הפתוח (תכנון מתחם הכניסה מהווה את נקודת היציאה אל מרחבי הפארק).
ג. קביעת זכויות בנייה לבנייה חדשה בתחום התכנית לשימושים תומכי פארק וקהל.
ד. הסדרת חניון בתחום הפארק לבאים בתנועה ממונעת.
ה. קביעת הוראות בינוי ופיתוח למגוון התכליות והשימושים השונים לרווחת הציבור.
ו. הסדרת צומת הכניסה לפארק מכביש 461.
התכנית מהווה בסיס תכנוני לביצוע השלב הראשון לפיתוח הפארק והנגשתו למבקרים על בסיס תשתית הנוף הקיימת, ומאפשרת את הצעד הראשון למימוש החזון.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 500 מ"ר מ"ר +500 מ"ר שימושים ציבוריים לצורכי באי הפארק כגון הדרכה, מרכז מבקרים, אחר. שטח בקירוב
מסחר (מ"ר) 910 מ"ר מ"ר +910 מ"ר מסחר הקשור לפעילות הפארק. שטח בקירוב
תעסוקה (מ"ר) 1,250 מ"ר מ"ר +1,250 מ"ר לצורכי ניהול ותפעול הפארק. שטח בקירוב

מקום התוכנית


מתחם חוות הזרע וחוות שלם, הכניסה הצפונית לפארק אריאל שרון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
עיצוב פיתוח ובינוי נספח נופי אדריכלי הורדה
תנועה נספח מעודכן ע"פ החלטת ועדה משנה ב' להתנגדויות הורדה
ניקוז חתום להפקדה הורדה
ניקוז חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט שמירה על עצים בוגרים, גיליון 2 מתוך 2-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט שמירה על עצים בוגרים, גיליון 1 מתוך 2-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה-חתום להפקדה-חתום להפקדה הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תשריט היתר בניה (גרמושקה) הורדה
נספח כללי/אחר תשריט היתר בניה (גרמושקה) הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספחים מופקדים 2 מתוך 2 הורדה
נספחים מופקדים 1 מתוך 2 הורדה
נספחים מאושרים 2 מתוך 2 הורדה
נספחים מאושרים 1 מתוך 2 הורדה
תיעוד/סקר שימור תיק תיעוד 'מתחם חוות שלם' - חלק א-חתום להפקדה-חתום להפקדה-חתום להפקדה הורדה
תיעוד/סקר שימור תיק תיעוד 'מתחם חוות שלם' - חלק ב-חתום להפקדה-חתום להפקדה-חתום להפקדה הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
חוות דעת
חוות דעת סביבתית חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
מסמכים
החלטות החלטות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 06/07/2015 15 13
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 06/07/2015 15 13
התכנית אושרה 06/07/2015 15 13
פרסום לאישור ברשומות 02/07/2015 תאריך פרסום: 02/07/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7069. עמוד: 7059. שנה עברית: התשעה . 15 13 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/06/2015 תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2015. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2015. עיתון: עיתון מקומי א. 15 13
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/06/2015 15 13
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 21/05/2015 15 13
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/05/2015 15 13
החלטה בדיון בהתנגדויות 12/01/2015 11 10
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 11/01/2015 11 10
הוגשו התנגדויות 07/12/2014 11 10
פרסום להפקדה ברשומות 26/10/2014 תאריך פרסום: 26/10/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6900. עמוד: 283. שנה עברית: התשעה . 11 10 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 24/10/2014 תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2014. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2014. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2014. עיתון: עיתון מקומי א. 11 10
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/10/2014 11 10
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/09/2014 11 10
החלטה בדיון בהפקדה 27/01/2014 6 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/01/2014 6 6
קבלת תכנית 13/11/2013 2 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 7 תכנית מתאר ארצית לדרכים - שינוי מס' 7 - שינוי הוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 5/ 3 תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון פירוט צפייה
תוכנית R/ 6 תכנית מנדטורית למחוז המרכז שינוי
תוכנית תגפ/ 570 תכנית מפורטת מס' ת.ג.פ 570 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 599-0170134 כניסה צפונית לפארק אריאל שרון - תכנית מפורטת לחוות שלם שינוי
תוכנית רש/ 15/ 06 כניסה צפונית לפארק אריאל שרון - תכנית מפורטת לחוות שלם היתר בניה
תוכנית רש/ 16/ 03 כניסה צפונית לפארק אריאל שרון - תכנית מפורטת לחוות שלם היתר בניה
תוכנית רש/ 15/ 07 כניסה צפונית לפארק אריאל שרון - תכנית מפורטת לחוות שלם היתר בניה
תוכנית רש/ 16/ 7 כניסה צפונית לפארק אריאל שרון - תכנית מפורטת לחוות שלם היתר בניה
תוכנית רש/ 15/ 09 כניסה צפונית לפארק אריאל שרון - תכנית מפורטת לחוות שלם היתר בניה
תוכנית רש/ 16/ 05 כניסה צפונית לפארק אריאל שרון - תכנית מפורטת לחוות שלם היתר בניה
תוכנית רש/ 15/ 05 כניסה צפונית לפארק אריאל שרון - תכנית מפורטת לחוות שלם היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
120 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' 16/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
120 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' 16/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1183 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 12/01/2015
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
806 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 27/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 14/05/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/06/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/10/2014 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 29/05/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות אינג' נחלה שאקר בשם נתיבי ישראל מהנדס תנועה ראשי
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות דבוצי שפנר בשם רשות שדות התעופה ת.ד. 137 נתב"ג 7015001