יוש/ 20/ 113

מתקן טיהור שפכים

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד מאזור חקלאי ליעוד של מתקנים הנדסיים.
2. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/07/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 27/05/2015
לא הוגשו התנגדויות 13/05/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 13/03/2015 תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2015. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2015. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2015. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/03/2015
החלטה בדיון בהפקדה 14/01/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/01/2015
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 24/12/2014
קבלת תכנית 28/09/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/05/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/01/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
מסמך להסכמת קמ"ט אפוטרופוס, יועמש, פורום הכנה למת"ע מקדים 10/11/2014 הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 02/07/2015 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 01/03/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 14/06/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 24/02/2015 הורדה