ג/ 20564

שינוי יעוד שטח ממגורים לשטח משולב מסחר עם מגורים, מזרעה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר והגדלת זכויות בניה.

עיקרי הוראותיה


הגדלת אחוזי בניה, שינוי גובה ושינוי קו בנין.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +4 יח"ד יח"ד במצב מאושר - לפי הערכה.
מגורים (מ"ר) 540 מ"ר +661.2 מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 200 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תכתובת
תכתובות חומר לדיון בולתת 38 בתאריך 23.12.14 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 03/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2015. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 18/06/2015 תאריך פרסום: 18/06/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7060. עמוד: 6516. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/06/2015
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 07/06/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/04/2015
החלטה בדיון במועצה הארצית 25/12/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 14/07/2014
לא הוגשו התנגדויות 27/02/2014
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 28/01/2014
פרסום להפקדה ברשומות 20/01/2014 תאריך פרסום: 20/01/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6739. עמוד: 3284. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/12/2013 תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2013. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/12/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/11/2013
החלטה בדיון בהפקדה 06/03/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/12/2012
קבלת תכנית 31/10/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14940 שטח מסחרי בכניסה למזרעה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 2315 תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-0432898 שינוי יעוד שטח ממגורים לשטח משולב מסחר עם מגורים, מזרעה שינוי
תוכנית 201-0436543 שינוי יעוד שטח ממגורים לשטח משולב מסחר עם מגורים, מזרעה החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
38 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 23/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 14/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 30/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 30/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 12/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 06/03/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 04/05/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/06/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/12/2013 הורדה