ג/ 20533

אזור מגורים ג' - מג'דל שמס (שופאני חסן ואחרים)

מטרת התוכנית


הגדלת זכויות בנייה ומס' קומות (מקומה אחת ל 5 קומות).

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מאזור מגורים א' ו א' 3 לאזור מגורים ג'.
קביעת זכויות בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 67 יח"ד +31 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 16,623 מ"ר +9,751 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 02/07/2015 תאריך פרסום: 02/07/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7069. עמוד: 7069. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/06/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/06/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 03/03/2015
לא הוגשו התנגדויות 05/02/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/01/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 05/12/2014 תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2014. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2014. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2014. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום להפקדה ברשומות 19/11/2014 תאריך פרסום: 19/11/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6923. עמוד: 1136. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/11/2014
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/10/2014
החלטה בדיון בהפקדה 03/04/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/01/2013
קבלת תכנית 17/12/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17262 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א', מג'דל שמס החלפה צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0732628 אזור מגורים ג' - מג'דל שמס (שופאני חסן ואחרים) שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 03/03/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 03/04/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 22/06/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/11/2014 הורדה