יוש/ 10/ 6/ 210

שטח למסחר, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור

מטרת התוכנית


1. שינוי יוד קרקע משטח למוסד מיוחד לשטח למסחר, תיירות מבנים ומוסדות ציבור.
2. איחוד מגרשים 410 ו-411 למגרש אחד מס' 410 א'.
3. קביעת שימושים מותרים בתחום התוכנית.
4. קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתר בניה בתחום התוכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 20,400 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/06/2015 תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2015. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2015. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/06/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 29/04/2015
לא הוגשו התנגדויות 27/12/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 27/10/2014 תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2014. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2014. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2014. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/10/2014
החלטה בדיון בהפקדה 05/08/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 22/05/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/01/2013
קבלת תכנית 22/01/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 6/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 6/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 29/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/01/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/07/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/06/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 22/10/2014 הורדה