ג/ 20565

ביטול חלק מדרך מס' 17 וחלק מדרך להולכי רגל, שינוי הוראות בניה, מזרעה

מטרת התוכנית


ביטול חלק מדרך מס' 17 וחלק מדרך להולכי רגל שינוי הוראות בניה

עיקרי הוראותיה


ביטול חלק מדרך מס' 17 וחלק מדרך להולכי רגל
שינוי לתכנית ג/ 3314 וג/ 4462
הגדלת אחוזי בניה מ - 72% ל - 100% (תא שטח 100)
הגדלת מס' קומות מ - 2 ל - 3 קומות (תא שטח 100)
הקטנת קו בניין צדדי מ - 3.0 מ' ל - 1.7 (צד מזרחי בתא שטח 100)

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 8 יח"ד +6 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,076.7 מ"ר +858 מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 23/06/2015
החלטה בדיון בהפקדה 24/07/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/02/2013
קבלת תכנית 31/10/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 3314 חלוקת מגרשים -מזרעה שינוי
תוכנית ג/ 4462 חלוקת מגרשים לבניה שינוי
תוכנית תממ/ 34/ ב/ 3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/07/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 10/04/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה