יוש/ 29/ 510

"לב הקריה" - הגדלת זכויות בנייה ל-974 יח"ד קיימות

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות הבנייה באזורי מגורים ב' ו-ג' בתחום תכניות בתוקף כדלקמן:
א. קביעת שטח מותר לבנייה לכל בניין בתחום התכנית.
ב. מתן אפשרות לתוספת שטח מותר לבנייה לכל יחידת דיור.
ג. קביעת מיקום תוספות הבנייה.
ד. קביעת מרווחים לתוספות הבנייה.
ה. מתן אפשרות לבניית קומת מרתף בבניינים הקיימים.
ו. קביעת הוראות בינוי אדריכליות לתוספות הבנייה.
ז. קביעת הגדרות על-פי פרק ב' להוראות התכנית.
ח. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה לתוספות הבנייה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 974 יח"ד +974 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת - נספח מס' 1 - תרשים סביבה הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת - נספח מס' 2 - תרשימי מקום הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת - נספח מס' 3 - אורטופוטו הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/06/2015 תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2015. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/06/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 27/05/2015
לא הוגשו התנגדויות 26/04/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 26/02/2015 תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2015. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/02/2015
החלטה בדיון בהפקדה 05/11/2014
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 12/10/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/07/2013
קבלת תכנית 01/07/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 510 שינוי
תוכנית יוש/ 7/ 1/ 510 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/05/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 05/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 07/06/2015 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 10/02/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 04/06/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/02/2015 הורדה