354-0157230

ספורט ונפש כפר קרע

מטרת התוכנית


הקמת מרכז נופש וספורט, חניון לכלל הציבור ואזור מגורים א'.
נסמכת על תוכנית המתאר כפר קרע ענ/ 130

עיקרי הוראותיה


1-שנוי יעוד מאזור מוכרז כחקלאי לנופש וספורט, חניון לכלל הציבור ואזור מגורים-א'.
2-קביעת הוראות בניה ובנוי.
3-קביעת גישה וזכות מעבר למתחם נופש וספורט.
4-סימון מבנים להריסה.
5-חניה מפלסית מקורה עפ"י תוכנית בנוי.
6-הכשרת בריכות שחיה עפ"י בנוי לרבות אפשרות לקרוי וסגירת חורף.
7.קביעת אזור לחניה לכלל הציבור.
8.קביעת קווי בנין.
9.קביעת אזור מגורים א'

דברי הסבר


התוכנית מציעה לשנות יעוד המוכרז כאזור חקלאי לאזור ספורט ונופש, אזור חניה, ומגורים -א
התוכנית נסמכת על תוכנית המתאר ענ/130ותיתן מענה להתפתחות הישוב בתחומה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 2 חדר חדר +2 חדר הסעיף מתייחס לספורט ונופש
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 7,674 מ"ר מ"ר +7,674 מ"ר הסעיף מתייחס לספורט ונופש בנוסף שטח שרות לחניה מפלסית תת קרקעית מקורה
מגורים (יח"ד) 8 יח"ד יח"ד +8 יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,085 מ"ר מ"ר +1,085 מ"ר

מקום התוכנית


כפר קרע מערב מדרום לרחוב "ח'לת שלח"

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חשמל הורדה
סביבה ונוף הורדה
אקוסטיקה הנחיות תכנון עקרוניות לאולם ארועים הורדה
בינוי הורדה
ביוב הורדה
מים הורדה
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים תצהיר מודד הורדה
תצהירים נספח 1ה: תצהיר בעל מקצוע שהשתתף בעריכה הורדה
תצהירים עורך ראשי הורדה
תצהירים נספח 1ה : יועץ אקוסטי הורדה
תצהירים 1ה: בעל מקצוע שהשתתף בעריכה הורדה
תצהירים נספח 1ג: עורך ראשי הורדה
תצהירים נספח 4 הורדה
תצהירים חתימת מקדמי תוכנית הורדה
תצהירים 1א הגשת העתק לועדה המקומית הורדה
תצהירים תצהיר מהנדס חשמל הורדה
תצהירים 1ה: בעל מקצוע שהשתתף בעריכה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 17/06/2015 11 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/04/2015 11 8
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 27/03/2014 4 5
קבלת תכנית 26/11/2013 4 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 17/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה