יוש/ 1/ 7/ 115

אזור תעשיה דרומיאלפי מנשה

מטרת התוכנית


א. קביעת ייעודי קרקע בתחום התכנית.
ב. קביעת מערכת הדרכים.
ג. קביעת הוראות בניה בשטח התכנית.
ד. קביעת התנאים לפיתוח ובינוי בשטח.
ה קביעת המגבלות הסביבתיות להקמת תעשיה.
ו. שינוי ייעוד משצ"פ ושטח לתכנון בעתיד לאזור תעשייה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 27/05/2015
החלטה בדיון בהפקדה 29/04/2015
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 21/02/1997
קבלת תכנית 17/02/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 7/ 115 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/05/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 29/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה