מח/ 297

גן לאומי שמורת טבע חוף וים פלמחים

מטרת התוכנית


מטרתה של תוכנית גן לאומי - שמורת טבע חוף וים פלמחים היא לשמור על חוף הים הייחודי על משאביו הרבים תוך מענה ללחצי ביקטש לשטחים פתוחים, ובעיקר לחופי רחצה במרכז הארץ הצפוף.
ייחודו של השטח מתבטא במאפיינים רבים ומגוונים של טבע, נוף ותרבות, והם כוללים בין השאר:
רכס כורכר חופי, המהווה תופעה גיאולוגית נדירה בקנה מידה עולמי.
דיונות חול מרוחקות שביניהן שטחי בתה חופית, המתבססים בהתאם למידת נדידת החולות.
חוף ים רציף בנוף פתוח בעל טבלאות גידוד ומקטעים עשירים בצדפים. שרידים ארכיאולוגים, המנקדים כמעט את כל השטח.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


קטע החוף, בין קיבוץ פלמחים לעיר אשדוד מהווה את החזית המערבית של שמורת טבע פלמחים ושמורת חולות יבנה. רצועת החוף.

מסמכי התוכנית


נספחים
נספח כללי/אחר סיכום ישיבת היגוי 21.11.12 טרם דיון בועדה הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת ולנת"ע 555 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון במועצה הארצית 26/05/2015
החלטה בדיון בהפקדה 01/12/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/07/2011
קבלת תכנית 21/10/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית בר/ 236 פיתוח שימושי תיירות ושימור עתיקות שינוי צפייה
תוכנית מח/ 297/ 77 גן לאומי שמורת טבע חוף וים פלמחים פרסום ע"פ 77 ו 78

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עתמ/ רצ/ 14/ 1151 גן לאומי שמורת טבע חוף וים פלמחים עתירה
תוכנית עעמ/ בר/ 20/ 1812 גן לאומי שמורת טבע חוף וים פלמחים עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 16/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 16/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 24/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 18/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 18/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 11/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה